Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace, Brno, IČO: 70992100 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 70992100. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 70992100 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací
Datum zápisu
14. 5. 2003
Datum vzniku
1. 1. 2003
Název
Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace
zapsáno 14. 5. 2003
Firmy na stejné adrese
Dubová 2, 637 00 Brno
zapsáno 14. 5. 2003 vymazáno 25. 10. 2016
zapsáno 25. 10. 2016
Sídlo Kraj: Jihomoravský kraj
Okres: Brno-město
Obec: Brno
Část obce: Jundrov
Ulice: Dubová
Adresní místo: Dubová 631/2
IČO
70992100
zapsáno 14. 5. 2003
Právní forma
Příspěvková organizace
zapsáno 14. 5. 2003
Spisová značka
Pr 1020/KSBR Krajský soud v Brně
zapsáno 14. 5. 2003
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

25. 10. 2016
Změna sídla z Dubová 2, 637 00 Brno na Dubová 631/2, 637 00 Brno - Jundrov
15. 5. 2016
Změna adresy: člen statutárního orgánu Mgr. Anna Balšínková
13. 7. 2006
Zapsán způsob jednání: Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem školy: Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitele jmenuje, na základě výsledků konkurzního řízení, a odvolává Rada města Brna v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy. Ředitel je odpovědný za činnost školy. Ředitel jedná jménem školy v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě nepřítomnosti zasupuje ředitele jím pověřený pracovník.
13. 7. 2006
Vymazán způsob jednání: Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel školy jedná jménem školy v souladu s právními předpisy, zejména s § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka připojí vlastnoruční podpis.
13. 7. 2006
Zapsán předmět činnosti: Zajišťuje stravování dětí a žáků

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb Více o vizualizacích

Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace, IČO: 70992100: vizualizace vztahů osob a společností

Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace, IČO: 70992100

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět činnosti
Hlavním účelem školy je zabezpečování předškolní výchovy k uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti ve spolupráci rodiny a školy. Škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti.Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. Škola může zřizovat zájmové kroužky. Činnosti v zájmových kroužcích se mohou zúčastnit i děti, které nenavštěvují školu. Činnost v zájmových kroužcích lze vykonávat za úplatu. Úplata se použije na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školy. Předmětem činnosti školy je i provozování školní jídelny pro stravování dětí a pracovníků školy.Školní jídelna může zajišťovat dětem a pracovníkům školy další stravovací služby. Škola zajišťuje údržbu a správu svěřeného majetku ve stanoveném rozsahu. Škola provozuje hospodářskou činnost související s předmětem činnosti školy a pro tyto účely případně pronajímá prostory v souladu s ustanovením čl.VI. zakladatelské listiny. Doplňková činnost školy - Podle místních podmínek a při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může škola poskytovat omezené stravovací služby pro veřejnost, a to za úplatu. Ostatní hospodářskou činnost provozuje pouze se souhlasem zřizovatele.
zapsáno 14. 5. 2003 vymazáno 13. 7. 2006
Hlavní činnost školy je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách). Doplňkové činnosti školy jsou vymezeny příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména § 39) a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., o školním stravování, v platném znění).
zapsáno 26. 5. 2004 vymazáno 13. 7. 2006
Činnost součásti školy je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy.
zapsáno 13. 7. 2006
Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace poskytuje předškolní vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zejména pak ustanoveními Části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.
zapsáno 13. 7. 2006
Ostatní doplňkovou činnost provozuje pouze se souhlasem zřizovatele.
zapsáno 13. 7. 2006
Součástí školy je školní jídelna.
zapsáno 13. 7. 2006
Škola je oprávněna v souladu s ust. § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytovat závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
zapsáno 13. 7. 2006
Zajišťuje stravování dětí a žáků
zapsáno 13. 7. 2006
Ostatní skutečnosti
Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace Mateřská škola Brno, Dubová 2, vznikla dne 1.1.2003 dle zřizovací listiny, kterou vydalo Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov dne 14.6.2002.
zapsáno 14. 5. 2003
Zastupitelstvo městské části Brno - Jundrov dne 17.12.2003 schválilo úplné nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Dubová 2,, příspěvková organizace, v souladu s usnesením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a ustanovení § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Tato zřizovací listina byla doplněna o movitý i nemovitý majetek, který byl příspěvkové organizaci předán do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
zapsáno 26. 5. 2004
Zastupitelstvo městské části Brno - Jundrov na 16. řádném zasedání konaném dne 19.12.2005 schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace.
zapsáno 13. 7. 2006
Zastupitelstvo městské části Brno - Jundrov na 7. řádném zasedání konaném dne 12.3.2008 schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace.
zapsáno 2. 4. 2008
Zastupitelstvo městské části Brno-Jundrov na 8.řádném zasedání konaném dne 11.6.2008 schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace.
zapsáno 14. 8. 2008

Statutární orgán

Ředitelka
Mgr. Anna Balšínková
Kubíčkova, 635 00 Brno
Den vzniku funkce: 14. 5. 2003
zapsáno 14. 5. 2003 vymazáno 15. 5. 2016
Ředitelka
Mgr. Anna Balšínková
Kubíčkova, 635 00 Brno - Bystrc
Den vzniku funkce: 14. 5. 2003
zapsáno 15. 5. 2016
Způsob jednání
Za příspěvkovou organizaci jedná a podepisuje ředitel.
zapsáno 14. 5. 2003 vymazáno 26. 5. 2004
Způsob jednání statutárního orgánu: Ředitel školy jedná jménem školy v souladu s právními předpisy, zejména s § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka připojí vlastnoruční podpis.
zapsáno 26. 5. 2004 vymazáno 13. 7. 2006
Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem školy: Statutárním orgánem školy je ředitel. Ředitele jmenuje, na základě výsledků konkurzního řízení, a odvolává Rada města Brna v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy. Ředitel je odpovědný za činnost školy. Ředitel jedná jménem školy v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. V případě nepřítomnosti zasupuje ředitele jím pověřený pracovník.
zapsáno 13. 7. 2006

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Pavel Bém

Pavel Bém

psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-593
-
+
Jaroslav Beck

Jaroslav Beck

hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

-248
-
+
Ivo Rittig

Ivo Rittig

podnikatel a lobbista

-572
-
+
Milan Richtr

Milan Richtr

politik a oděvní podnikatel

-517
-
+
Jaroslav Hřebík

Jaroslav Hřebík

fotbalový trenér

61
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

729
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.