Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZEAS Mančice, a.s.
IČO: 25110012

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 2. 1997
Obchodní firma
od 28. 2. 1997

ZEAS Mančice, a.s.

Sídlo
od 22. 7. 2008 do 23. 6. 2014
Rašovice, 91, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 22. 7. 2008
Uhlířské Janovice, Smetanova 479, PSČ 285 04
IČO
od 28. 2. 1997

25110012

DIČ

CZ25110012

Identifikátor datové schránky:ad9g4q3
Právní forma
od 28. 2. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4573 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 6. 2014
- Zemědělská výroba
od 21. 7. 2010 do 23. 6. 2014
- Zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba zahrnující: - pěstování rostlin pro technické použití b) živočišná výroba zahrnující: - chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů
od 22. 7. 2008
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 2. 1997 do 22. 7. 2008
- Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 6. 2014 do 31. 10. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 23. 6. 2014 do 31. 10. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 12. 2013 do 18. 3. 2014
- Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Mančice, a.s. přijala dne 2.12.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Mančice, a.s., se sídlem Rašovice 91, PSČ 285 04, IČO 25110012, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 4573 (dále jen „společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoník u, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210 (dále jen „hlavní akcionář"). Toto ur čení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na j méno, a to 14 108 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 136,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,44% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,44%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 081,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 136,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s§ 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým pos udkem č. 2133-3/13 ze dne 21. 10. 2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a j eho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro pos kytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 17. 12. 2009 do 22. 12. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10. 12. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 13.948.859,04 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 14.782.000,- Kč o částku 12.771.648,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2.010.352,- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 12.771.648,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií, vypořádáním dosažen é ztráty minulých let ve výši 12.771.648,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 14782 kusů akcií společnosti v poměru 1000:136, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 136,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité hodnoty listinný ch akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu.
od 30. 9. 1997 do 22. 1. 1999
- Základní jmění ve výši 8 357 000,- Kč se zvyšuje o Kč 643 000,-, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně o 19 368 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií v počtu nejméně 643 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1 000,- v listinné podobě maximálně se bude upisovat 19 368 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšení základního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204 a obchodního zák. o přednostním právu. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace,vlastníkům pohledávek z titulu majetkového podílu z transformace Zemědělského družstva Jindice se sídlem Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ:00104566. Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů. Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Úpis může být proveden rovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60 dnů od zahájení upisování. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Jindice se sídlem v Uhlířských Janovicích, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ: 00104566, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, čj. 1137-102/97 ze dne 7.6.1997 a ing. Pavla Josefíka, čj. 10/97 ze dne 11.6.1997, které řádná valná hromada schválila. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku zemědělského družstva Jindice za postoupené pohledávky na společnost ZEAS Mančice, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou "zemědělskou výrobu", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.
od 28. 2. 1997 do 22. 1. 1999
- Rozsah splacení základního jmění : 100%
od 28. 2. 1997 do 23. 6. 2014
- Akcie společonsti jsou kmenové a jsou vydány v listinné podobě
od 28. 2. 1997 do 23. 6. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií : akcie lze platně převádět jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. Převod je možný pouze mezi akcionáři a na příbuzné v řadě přímé, i v těchto případech je k platnosti převodu nutný předchozí souhlas představenstva.
Kapitál
od 22. 12. 2009
Základní kapitál 2 010 352 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 1. 1999 do 22. 12. 2009
Základní kapitál 14 782 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 1997 do 22. 1. 1999
Základní kapitál 8 357 000 Kč
od 27. 9. 2019
Akcie na jméno 2 010 352, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 6. 2014 do 27. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno 136, počet akcií: 14 782 v listinné podobě.
od 23. 6. 2014 do 27. 9. 2019
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou vymezeny v čl.7 až 9 stanov společnosti.
od 22. 12. 2009 do 23. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14 782 v listinné podobě.
od 22. 1. 1999 do 22. 12. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 14 782.
od 28. 2. 1997 do 22. 1. 1999
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 357.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 26. 3. 2020
JAROMÍR JEŘÁBEK - předseda představenstva
Vavřinec, , PSČ 285 04
den vzniku členství: 1. 3. 2020
den vzniku funkce: 1. 3. 2020
od 26. 3. 2020
MIROSLAV MACHÁČEK, DiS. - místopředseda představenstva
Myštěves, , PSČ 503 15
den vzniku členství: 1. 3. 2020
den vzniku funkce: 1. 3. 2020
od 26. 3. 2020
Ing. VÁCLAV CIVÍN - člen představenstva
Polepy, , PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 3. 2020
od 12. 8. 2019
Ing. MILAN ŠKVOR - člen představenstva
Ostředek, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 2. 7. 2019
od 12. 8. 2019 do 26. 3. 2020
Ing. LUBOŠ NOVOTNÝ - předseda představenstva
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců, PSČ 284 03
den vzniku členství: 2. 7. 2019 - 29. 2. 2020
den vzniku funkce: 2. 7. 2019 - 29. 2. 2020
od 31. 10. 2017 do 26. 3. 2020
Ing. ZDENĚK FORMÁČEK - člen představenstva
Dobrovice - Sýčina, , PSČ 294 41
den vzniku členství: 1. 10. 2017 - 29. 2. 2020
od 15. 7. 2015 do 26. 3. 2020
Ing. JAN MIKULKA - místopředseda představenstva
Suchdol - Solopysky, , PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 29. 2. 2020
den vzniku funkce: 1. 7. 2015 - 29. 2. 2020
od 25. 7. 2014 do 15. 7. 2015
Ing. JAN KLEPAL - místopředseda představenstva
Tři Dvory, , PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
od 25. 7. 2014 do 15. 7. 2015
-
od 25. 7. 2014 do 12. 8. 2019
Ing. LUBOŠ NOVOTNÝ - předseda představenstva
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců, PSČ 284 03
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2019
od 25. 7. 2014 do 12. 8. 2019
-
od 25. 7. 2014 do 12. 8. 2019
Ing. MILAN ŠKVOR - člen představenstva
Ostředek, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 25. 7. 2014 do 12. 8. 2019
-
od 29. 8. 2011 do 29. 8. 2011
Ing. Jan Klepal - člen představenstva
Tři Dvory, , PSČ 280 02
den vzniku členství: 23. 6. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2011
od 29. 8. 2011 do 25. 7. 2014
Ing. Luboš Novotný - předseda představenstva
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců, PSČ 284 03
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 29. 8. 2011 do 25. 7. 2014
Jaromír Jeřábek - místopředseda představenstva
Vavřinec, , PSČ 285 04
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 29. 8. 2011 do 25. 7. 2014
Ing. Jan Klepal - člen představenstva
Tři Dvory, , PSČ 280 02
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 27. 9. 2010 do 27. 9. 2010
Ing. Roman Kubíček - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Tyršova, PSČ 290 01
den vzniku funkce: 18. 8. 2010
od 27. 9. 2010 do 29. 8. 2011
Ing. Roman Kubíček - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady III, Tyršova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 18. 8. 2010 - 22. 6. 2011
od 9. 7. 2009 do 27. 9. 2010
Ing. Jaroslav Skopal - člen představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 11. 6. 2009 - 17. 8. 2010
od 23. 6. 2009 do 9. 7. 2009
Ing. Jaroslav Skopal - člen představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 12. 3. 2009 - 11. 6. 2009
od 22. 7. 2008 do 22. 7. 2008
Ing. Jan Klepal - předseda představenstva
Tři Dvory, 190, PSČ 280 02
den vzniku členství: 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 14. 9. 2007
od 22. 7. 2008 do 23. 6. 2009
Ivo Kohoutek - člen představenstva
Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 12. 3. 2009
od 22. 7. 2008 do 29. 8. 2011
Ing. Jan Klepal - předseda představenstva
Tři Dvory, 321, PSČ 280 02
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 22. 6. 2011
od 22. 7. 2008 do 29. 8. 2011
Jaromír Jeřábek - místopředseda představenstva
Uhlířské Janovice, Vavřinec 101, PSČ 285 04
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 22. 6. 2011
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Ing. Jan Klepal - předseda představenstva
Tři Dvory, 190, PSČ 280 02
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Jaromír Jeřábek - místopředseda představenstva
Uhlířské Janovice, Vavřinec 101, PSČ 285 04
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Jana Šulcová - člen představenstva
Chlístovice, Kralice 43, PSČ 285 04
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Pavel Vízner - člen představenstva
Uhlířské Janovice, Vavřinec 99, PSČ 285 04
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
František Kmoch - člen představenstva
Vidice, 46, PSČ 284 01
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 26. 7. 2006 do 11. 1. 2008
Jaroslav Fanta - člen představenstva
Rašovice - Jindice, 8, PSČ 285 04
den vzniku členství: 19. 5. 2006 - 14. 9. 2007
od 22. 4. 2003 do 26. 7. 2006
Antonín Mokrý - člen
Pašinka, 21, PSČ 280 02
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 19. 5. 2006
od 22. 4. 2003 do 11. 1. 2008
Miloslav Černík - předseda
Uhlířské Janovice, Polní 161, PSČ 285 04
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
od 22. 4. 2003 do 11. 1. 2008
Zdeněk Černušák - místopředseda
Kolín II., V Břízách 525, PSČ 281 02
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Jan Váňa - předseda
Rašovice, Jindice 50, PSČ 285 03
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
den vzniku funkce: 28. 2. 1997
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Miloslav Černík - místopředseda
Uhlířské Janovice, Polní 161, PSČ 285 04
den vzniku členství: 28. 2. 1997
den vzniku funkce: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Jaroslav Fanta - člen
Rašovice, Jindice 8, PSČ 285 03
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
od 6. 10. 2000 do 11. 1. 2008
Milada Vydrová - člen
Uhlířské Janovice, Vavřinec 43, PSČ 285 04
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 14. 9. 2007
od 6. 10. 2000 do 11. 1. 2008
František Kmoch - člen
Miskovice, Vidice 46, PSČ 285 01
den vzniku členství: 26. 5. 2000 - 14. 9. 2007
od 6. 10. 2000 do 11. 1. 2008
Eva Hrabánková - člen
Uhlířské Janovice, Chmeliště 29, PSČ 285 04
den vzniku členství: 26. 5. 2000 - 14. 9. 2007
od 29. 9. 1997 do 6. 10. 2000
Milada Vydrová - člen
Uhlířské Janovice, Vavřinec 43, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 29. 9. 1997
Milada Vydrová - člen
Uhlířské Janovice, Vavřicnec 43, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Radoslav Čuchal - člen
Uhlířské Janovice, Žíšov 332, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Stanislav Borik - člen
Uhlířské Janovice, Boženy Němcové 546, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Jan Váňa - předseda
Starý Kolín 312, PSČ 281 23
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Miloslav Černík - místopředseda
Uhlířské Janovice, Za sokolovnou 601, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Jaroslav Fanta - člen
Jindice 8, PSČ 285 03
od 27. 9. 2019
Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen j estliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle pravidla uvedeného v předešlé větě dva členové představenstva společn ě, zmocněn k určitému právnímu jednání.
od 31. 10. 2017 do 27. 9. 2019
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 27. 1. 2017 do 31. 10. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.
od 23. 6. 2014 do 27. 1. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen předst avenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 9. 7. 2009 do 23. 6. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
od 22. 7. 2008 do 9. 7. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představestva.Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedanjí společně ale spoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, s to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.
od 22. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva.
od 29. 9. 1997 do 22. 1. 2008
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 28. 2. 1997 do 29. 9. 1997
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za spolenčost se děje tak, že k vyytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 3. 2020
Ing. LUBOŠ NOVOTNÝ - člen dozorčí rady
Kutná Hora - Sedlec, Čs. letců, PSČ 284 03
den vzniku členství: 1. 3. 2020
od 27. 9. 2019
JINDŘICH MACHÁČEK - člen dozorčí rady
Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic, , PSČ 257 68
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 27. 9. 2019 do 26. 3. 2020
JAROMÍR JEŘÁBEK - člen dozorčí rady
Vavřinec, , PSČ 285 04
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 29. 2. 2020
od 12. 8. 2019
Ing. JOSEF KALUHA - předseda dozorčí rady
Bakov nad Jizerou, Dvořákova, PSČ 294 01
den vzniku členství: 2. 7. 2019
den vzniku funkce: 2. 7. 2019
od 31. 10. 2017 do 27. 9. 2019
JINDŘICH MACHÁČEK - místopředseda dozorčí rady
Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic, , PSČ 257 68
den vzniku členství: 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2017 - 27. 9. 2019
od 15. 7. 2015 do 15. 7. 2015
Ing. JAN MIKULKA - člen dozorčí rady
Suchdol - Solopysky, , PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2015
od 15. 7. 2015 do 15. 7. 2015
-
od 15. 7. 2015 do 27. 9. 2019
JAROMÍR JEŘÁBEK - člen dozorčí rady
Vavřinec, , PSČ 285 04
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015
od 25. 7. 2014 do 15. 7. 2015
Ing. JAN MIKULKA - člen dozorčí rady
Nymburk, Velké Valy, PSČ 288 02
den vzniku členství: 1. 7. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2014
od 25. 7. 2014 do 15. 7. 2015
-
od 25. 7. 2014 do 31. 10. 2017
Ing. MIROSLAV LNĚNIČKA, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2017
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2017
od 25. 7. 2014 do 31. 10. 2017
-
od 25. 7. 2014 do 12. 8. 2019
Ing. JOSEF KALUHA - předseda dozorčí rady
Bakov nad Jizerou, Dvořákova, PSČ 294 01
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2019
den vzniku funkce: 1. 7. 2014 - 1. 7. 2019
od 14. 8. 2012 do 25. 7. 2014
Ing. Zdeněk Formáček - předseda dozorčí rady
Dobrovice - Sýčina, , PSČ 294 41
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 22. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 12. 3. 2012 do 14. 8. 2012
Ing. Zdeněk Formáček - předseda dozorčí rady
Dobrovice - Sýčina, , PSČ 294 41
den vzniku členství: 7. 3. 2012 - 21. 6. 2012
den vzniku funkce: 7. 3. 2012 - 21. 6. 2012
od 29. 8. 2011 do 29. 8. 2011
Ing. Roman Kubíček - místopředseda dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 23. 6. 2011
od 29. 8. 2011 do 12. 3. 2012
Ing. Dagmar Šafrová - předseda dozorčí rady
Nymburk, Černohorského, PSČ 288 02
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 6. 3. 2012
den vzniku funkce: 23. 6. 2011 - 6. 3. 2012
od 29. 8. 2011 do 25. 7. 2014
Ing. Roman Kubíček - místopředseda dozorčí rady
Poděbrady - Poděbrady V, Arbesova, PSČ 290 01
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 29. 8. 2011 do 25. 7. 2014
Rudolf Vančura - člen dozorčí rady
Vodranty, , PSČ 286 01
den vzniku členství: 23. 6. 2011 - 30. 6. 2014
od 13. 4. 2011 do 29. 8. 2011
Ing. Jan Mikulka - předseda dozorčí rady
Nymburk, Velké Valy, PSČ 288 02
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 1. 3. 2011 - 22. 6. 2011
od 22. 7. 2008 do 13. 4. 2011
Ing. Luboš Novotný - předseda dozorčí rady
Kutná Hora, Čs. letců 152, PSČ 284 03
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 2. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 28. 2. 2011
od 22. 7. 2008 do 29. 8. 2011
Miloslava Šaňková - místopředseda dozorčí rady
Vavřinec, Žíšov 30, PSČ 285 04
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 22. 6. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2008 - 22. 6. 2011
od 22. 7. 2008 do 29. 8. 2011
Rudolf Vančura - člen dozorčí rady
Vodranty, 28, PSČ 286 01
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 22. 6. 2011
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Ing. Luboš Novotný - předseda dozorčí rady
Kutná Hora, Čs. letců 152, PSČ 284 03
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Miloslava Šaňková - místopředseda dozorčí rady
Vavřinec, Žíšov 30, PSČ 285 04
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 11. 1. 2008 do 22. 7. 2008
Rudolf Vančura - člen dozorčí rady
Vodranty, 28, PSČ 286 01
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 27. 6. 2008
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2008
Jiří Losinecký - člen
Rašovice, 23, PSČ 285 04
den vzniku funkce: 27. 5. 2005
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2008
Jaroslava Koutová - člen
Vavřinec, 39, PSČ 285 04
den vzniku funkce: 27. 5. 2005
od 22. 4. 2003 do 27. 9. 2005
Jitka Balvínová - člen
Uhlířské Janovice, Nad Parkem 753, PSČ 285 04
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 27. 5. 2005
od 22. 4. 2003 do 27. 9. 2005
Josef Brandejský - člen
Uhlířské Janovice, Rašovice 2, PSČ 285 04
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 27. 5. 2005
od 22. 4. 2003 do 11. 1. 2008
Miloslava Šaňková - předseda
Uhlířské Janovice, Žíšov 30, PSČ 285 04
den vzniku členství: 26. 5. 2000 - 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
od 22. 4. 2003 do 11. 1. 2008
Ludmila Nováková - místopředseda
Uhlířské Janovice, Netušil 28, PSČ 285 04
den vzniku členství: 26. 5. 2000 - 14. 9. 2007
den vzniku funkce: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
od 22. 4. 2003 do 11. 1. 2008
František Chalupa - člen
Uhlířské Janovice, Netušil 5, PSČ 285 04
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
od 22. 4. 2003 do 11. 1. 2008
Milan Semerád - člen
Uhlířské Janovice, Žíšov 57, PSČ 285 04
den vzniku členství: 7. 6. 2002 - 14. 9. 2007
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Josef Beneš - předseda
Uhlířské Janovice, Žíšov 24, PSČ 285 04
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
den vzniku funkce: 28. 2. 1997
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Josef Švarc - místopředseda
Jindice, Mančice 14, PSČ 285 03
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
den vzniku funkce: 28. 2. 1997
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Ing. Břetislav Petržilka - člen
Praha 10, U krbu 3107/28, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Zdeněk Černušák - člen
Kolín II, V břízách 525, PSČ 281 02
den vzniku členství: 28. 2. 1997 - 7. 6. 2002
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Miloslava Šaňková - člen
Uhlířské Janovice, Žíšov 30, PSČ 285 04
od 6. 10. 2000 do 22. 4. 2003
Ludmila Nováková - člen
Uhlířské Janovice, Netušil 28, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
RNDr. Petr Couf - člen
Horoměřice, PSČ 252 62
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Josef Hendrych - člen
Uhlířské Janovice, 9. května 727, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Josef Beneš - předseda
Uhlířské Janovice, Žíšov 24, PSČ 285 04
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Josef Švarc - místopředseda
Jindice, Mančice 14, PSČ 285 03
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Ing. Břetislav Petržilka - člen
Praha 10, U krku 3107/28, PSČ 100 00
od 28. 2. 1997 do 6. 10. 2000
Zdeněk Černušák - člen
Kolín II, V břízách 525, PSČ 281 02
Akcionáři
od 18. 3. 2014
ZZN Polabí, a.s., IČO: 45148210
Kolín - Kolín V, K Vinici, PSČ 280 02
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+15
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

+4
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-41
+
-
4.Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-48
+
-
5.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-50
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services