Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

ZEAS Mančice, a.s., Rašovice, IČO: 25110012 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZEAS Mančice, a.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25110012. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25110012 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací DPH
Datum vzniku a zápisu
28. 2. 1997
Obchodní firma
ZEAS Mančice, a.s.
zapsáno 28. 2. 1997
Firmy na stejné adrese
Smetanova 479, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 22. 7. 2008
Rašovice 91, 285 04 Rašovice
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 23. 6. 2014
Sídlo Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kutná Hora
Obec: Rašovice
Část obce: Rašovice
Adresní místo: Rašovice 91
IČO
25110012
zapsáno 28. 2. 1997
DIČ
Identifikátor datové schránky
ad9g4q3
Právní forma
Akciová společnost
zapsáno 28. 2. 1997
Spisová značka
B 4573/MSPH Městský soud v Praze
zapsáno 28. 2. 1997
Rizikovost společnosti

Kontakty - ZEAS Mančice, a.s.

Telefonní kontakt
327 595 292
E-mailová adresa
Web stránky
Kontaktní adresa
Rašovice č. 91

Poslední změny a události - ZEAS Mančice, a.s.

10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Mgr. Libor Němeček, Dr.
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. JUDr. Alexej Bílek, CSc.
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Petra Procházková
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. PhDr. Simona Sokolová
10. 5. 2023
Změna informací: nepřímý skutečný majitel; skutečný majitel podle § 4 zákona č. 3. 7/2. 02. 1. sb. Ing. Jaroslav Kurčík

Všechny změny a události ve společnosti

Vizualizace obchodních vztahů a vazeb - ZEAS Mančice, a.s.
Více o vizualizacích

ZEAS Mančice, a.s., IČO: 25110012: vizualizace vztahů osob a společností

ZEAS Mančice, a.s., IČO: 25110012

Zobrazit vztahy a firmy
Předmět podnikání
Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 22. 7. 2008
Zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba zahrnující: - pěstování rostlin pro technické použití b) živočišná výroba zahrnující: - chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů
zapsáno 21. 7. 2010 vymazáno 23. 6. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 22. 7. 2008
Zemědělská výroba
zapsáno 23. 6. 2014
Základní kapitál
8 357 000 Kč
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 22. 1. 1999
14 782 000 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 1. 1999 vymazáno 22. 12. 2009
2 010 352 Kč
Splaceno: 100,00 %
zapsáno 22. 12. 2009
Akcie
8357 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 22. 1. 1999
14782 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč
zapsáno 22. 1. 1999 vymazáno 22. 12. 2009
14782 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 136 Kč
zapsáno 22. 12. 2009 vymazáno 23. 6. 2014
14782 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 136 Kč Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi jsou vymezeny v čl.7 až 9 stanov společnosti.
zapsáno 23. 6. 2014 vymazáno 27. 9. 2019
1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 010 352 Kč
zapsáno 27. 9. 2019 vymazáno 7. 5. 2021
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2 010 352 Kč
zapsáno 7. 5. 2021
Ostatní skutečnosti
Rozsah splacení základního jmění : 100%
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 22. 1. 1999
Základní jmění ve výši 8 357 000,- Kč se zvyšuje o Kč 643 000,-, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to maximálně o 19 368 000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií v počtu nejméně 643 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1 000,- v listinné podobě maximálně se bude upisovat 19 368 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Pokud bude při upisování překročena navrhovaná výše zvýšení základního jmění o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204 a obchodního zák. o přednostním právu. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace,vlastníkům pohledávek z titulu majetkového podílu z transformace Zemědělského družstva Jindice se sídlem Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ:00104566. Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Uhlířské Janovice, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 60 dnů. Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Úpis může být proveden rovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 60 dnů od zahájení upisování. Předmětem nepeněžitého vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Jindice se sídlem v Uhlířských Janovicích, Smetanova 479, okr. Kutná Hora, IČ: 00104566, zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitého vkladu byla oceněna znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, čj. 1137-102/97 ze dne 7.6.1997 a ing. Pavla Josefíka, čj. 10/97 ze dne 11.6.1997, které řádná valná hromada schválila. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu. Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku zemědělského družstva Jindice za postoupené pohledávky na společnost ZEAS Mančice, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou \"zemědělskou výrobu\", přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.
zapsáno 30. 9. 1997 vymazáno 22. 1. 1999
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 10. 12. 2009 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvod snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 13.948.859,04 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 14.782.000,- Kč o částku 12.771.648,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2.010.352,- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 12.771.648,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií, vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 12.771.648,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcí, a to poměrně u všech 14782 kusů akcií společnosti v poměru 1000:136, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 136,- Kč v souladu s ust. § 213 odst. 2. ObchZ. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu.
zapsáno 17. 12. 2009 vymazáno 22. 12. 2009
Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Mančice, a.s. přijala dne 2.12.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Mančice, a.s., se sídlem Rašovice 91, PSČ 285 04, IČO 25110012, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 4573 (dále jen „společnost\"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem K Vinici 1304, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO 45148210 (dále jen „hlavní akcionář\"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 14 108 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 136,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,44% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,44%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1 081,-- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 136,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s§ 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2133-3/13 ze dne 21. 10. 2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen „obchodník\"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
zapsáno 16. 12. 2013 vymazáno 18. 3. 2014
Akcie společonsti jsou kmenové a jsou vydány v listinné podobě
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 23. 6. 2014
Omezení převoditelnosti akcií : akcie lze platně převádět jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. Převod je možný pouze mezi akcionáři a na příbuzné v řadě přímé, i v těchto případech je k platnosti převodu nutný předchozí souhlas představenstva.
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 23. 6. 2014
Počet členů statutárního orgánu: 3
zapsáno 23. 6. 2014 vymazáno 31. 10. 2017
Počet členů dozorčí rady: 3
zapsáno 23. 6. 2014 vymazáno 31. 10. 2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 23. 6. 2014

Statutární orgán - představenstvo - ZEAS Mančice, a.s.

Člen
Radoslav Čuchal
Žíšov, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Stanislav Borik
Boženy Němcové, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Milada Vydrová
Vavřicnec, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 29. 9. 1997
Předseda
Jan Váňa
Starý Kolín 312, PSČ 281 23, Česká republika
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Místopředseda
Miloslav Černík
Za sokolovnou, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Jaroslav Fanta
Jindice 8, PSČ 285 03, Česká republika
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Milada Vydrová
Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 29. 9. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Předseda
Jan Váňa
Jindice, 285 03 Rašovice
Den vzniku funkce: 28. 2. 1997
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 7. 6. 2002
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Místopředseda
Miloslav Černík
Polní, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 28. 2. 1997
Den zániku funkce: 7. 6. 2002
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Člen
Jaroslav Fanta
Jindice, 285 03 Rašovice
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 7. 6. 2002
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Člen
Milada Vydrová
Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
František Kmoch
Vidice, 285 01 Miskovice
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2000
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
Eva Hrabánková
Chmeliště, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2000
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 11. 1. 2008
Předseda
Miloslav Černík
Polní, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2002
Den zániku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 11. 1. 2008
Místopředseda
Zdeněk Černušák
V Břízách, 281 02 Kolín II.
Den vzniku funkce: 7. 6. 2002
Den zániku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2002
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
Antonín Mokrý
Pašinka, 280 02 Pašinka
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2002
Den zániku členstvi: 19. 5. 2006
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 26. 7. 2006
Člen představenstva
Jaroslav Fanta
Jindice, 285 04 Rašovice - Jindice
Den vzniku členstvi: 19. 5. 2006
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 26. 7. 2006 vymazáno 11. 1. 2008
Předseda představenstva
Ing. Jan Klepal
Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Místopředseda představenstva
Jaromír Jeřábek
Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Člen představenstva
Jana Šulcová
Kralice, 285 04 Chlístovice
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Člen představenstva
Pavel Vízner
Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Člen představenstva
František Kmoch
Vidice, 284 01 Vidice
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Předseda představenstva
Ing. Jan Klepal
Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Předseda představenstva
Ing. Jan Klepal
Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 22. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2011
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 29. 8. 2011
Místopředseda představenstva
Jaromír Jeřábek
Vavřinec, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 22. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 22. 6. 2011
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 29. 8. 2011
Člen představenstva
Ivo Kohoutek
Sídliště Sport, Kostelec na Hané
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 12. 3. 2009
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 23. 6. 2009
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Skopal
Výšovice, 798 09 Výšovice
Den vzniku členstvi: 12. 3. 2009
Den zániku členstvi: 11. 6. 2009
zapsáno 23. 6. 2009 vymazáno 9. 7. 2009
Člen představenstva
Ing. Jaroslav Skopal
Výšovice, 798 09 Výšovice
Den vzniku členstvi: 11. 6. 2009
Den zániku členstvi: 17. 8. 2010
zapsáno 9. 7. 2009 vymazáno 27. 9. 2010
Člen představenstva
Ing. Roman Kubíček
Tyršova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku funkce: 18. 8. 2010
zapsáno 27. 9. 2010 vymazáno 27. 9. 2010
Člen představenstva
Ing. Roman Kubíček
Tyršova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady III
Den vzniku členstvi: 18. 8. 2010
Den zániku členstvi: 22. 6. 2011
zapsáno 27. 9. 2010 vymazáno 29. 8. 2011
Člen představenstva
Ing. Jan Klepal
Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory
Den vzniku funkce: 23. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 29. 8. 2011
Předseda představenstva
Ing. Luboš Novotný
Čs. letců, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
Den vzniku funkce: 23. 6. 2011
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 25. 7. 2014
Místopředseda představenstva
Jaromír Jeřábek
Vavřinec, 285 04 Vavřinec
Den vzniku funkce: 23. 6. 2011
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 25. 7. 2014
Člen představenstva
Ing. Jan Klepal
Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 25. 7. 2014
Předseda představenstva
Ing. Luboš Novotný
Čs. letců, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den zániku funkce: 1. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 12. 8. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Klepal
Tři Dvory, 280 02 Tři Dvory - Tři Dvory
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den zániku funkce: 30. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2015
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 15. 7. 2015
Člen představenstva
Ing. Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 12. 8. 2019
Místopředseda představenstva
Ing. Jan Mikulka
Solopysky, 284 01 Suchdol - Solopysky
Den vzniku funkce: 1. 7. 2015
Den zániku funkce: 29. 2. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2015
Den zániku členstvi: 29. 2. 2020
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 26. 3. 2020
Člen představenstva
Ing. Zdeněk Formáček
Sýčina, 294 41 Dobrovice - Sýčina
Den vzniku členstvi: 1. 10. 2017
Den zániku členstvi: 29. 2. 2020
zapsáno 31. 10. 2017 vymazáno 26. 3. 2020
Předseda představenstva
Ing. Luboš Novotný
Čs. letců, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
Den vzniku funkce: 2. 7. 2019
Den zániku funkce: 29. 2. 2020
Den vzniku členstvi: 2. 7. 2019
Den zániku členstvi: 29. 2. 2020
zapsáno 12. 8. 2019 vymazáno 26. 3. 2020
Člen představenstva
Ing. Milan Škvor
Ostředek, 257 24 Ostředek - Ostředek
Den vzniku členstvi: 2. 7. 2019
zapsáno 12. 8. 2019
Předseda představenstva
Jaromír Jeřábek
Vavřinec, 285 04 Vavřinec - Vavřinec
Den vzniku funkce: 1. 3. 2020
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2020
zapsáno 26. 3. 2020
Místopředseda představenstva
Miroslav Macháček, DiS.
Myštěves, 503 15 Myštěves - Myštěves
Den vzniku funkce: 1. 3. 2020
Den zániku funkce: 31. 12. 2021
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2021
zapsáno 26. 3. 2020 vymazáno 7. 2. 2022
Člen představenstva
Ing. Václav Civín
Polepy, 280 02 Polepy - Polepy
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2020
Den zániku členstvi: 31. 12. 2020
zapsáno 26. 3. 2020 vymazáno 1. 1. 2021
Místopředseda představenstva
Ing. Václav Civín
Polepy, 280 02 Polepy - Polepy
Den vzniku funkce: 1. 1. 2022
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2022
zapsáno 7. 2. 2022
Počet členů
4
zapsáno 31. 10. 2017 vymazáno 1. 1. 2021
3
zapsáno 1. 1. 2021
Způsob jednání
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za spolenčost se děje tak, že k vyytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 29. 9. 1997
Způsob jednání za společnost : Za společnost jedná : - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě, - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představednstva při písemné formě, - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
zapsáno 29. 9. 1997 vymazáno 22. 1. 2008
Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva.
zapsáno 22. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představestva.Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedanjí společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, s to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 9. 7. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
zapsáno 9. 7. 2009 vymazáno 23. 6. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 23. 6. 2014 vymazáno 27. 1. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.
zapsáno 27. 1. 2017 vymazáno 31. 10. 2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
zapsáno 31. 10. 2017 vymazáno 27. 9. 2019
Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle pravidla uvedeného v předešlé větě dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.
zapsáno 27. 9. 2019 vymazáno 7. 5. 2021
Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.
zapsáno 7. 5. 2021

Dozorčí rada - ZEAS Mančice, a.s.

Člen
RNDr. Petr Couf
Horoměřice, PSČ 252 62, Česká republika
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Josef Hendrych
9. května, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Předseda
Josef Beneš
Žíšov, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Místopředseda
Josef Švarc
Mančice, 285 03 Jindice
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Ing. Břetislav Petržilka
U krku, 100 00 Praha 10
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Člen
Zdeněk Černušák
V břízách, 281 02 Kolín II
zapsáno 28. 2. 1997 vymazáno 6. 10. 2000
Předseda
Josef Beneš
Žíšov, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 28. 2. 1997
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 7. 6. 2002
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Místopředseda
Josef Švarc
Mančice, 285 03 Jindice
Den vzniku funkce: 28. 2. 1997
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 7. 6. 2002
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Člen
Ing. Břetislav Petržilka
U krbu, 100 00 Praha 10
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 7. 6. 2002
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Člen
Zdeněk Černušák
V břízách, 281 02 Kolín II
Den vzniku členstvi: 28. 2. 1997
Den zániku členstvi: 7. 6. 2002
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Člen
Miloslava Šaňková
Žíšov, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Člen
Ludmila Nováková
Netušil, 285 04 Uhlířské Janovice
zapsáno 6. 10. 2000 vymazáno 22. 4. 2003
Předseda
Miloslava Šaňková
Žíšov, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2002
Den zániku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2000
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 11. 1. 2008
Místopředseda
Ludmila Nováková
Netušil, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku funkce: 7. 6. 2002
Den zániku funkce: 14. 9. 2007
Den vzniku členstvi: 26. 5. 2000
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
Jitka Balvínová
Nad Parkem, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2002
Den zániku členstvi: 27. 5. 2005
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 27. 9. 2005
Člen
Josef Brandejský
Rašovice, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2002
Den zániku členstvi: 27. 5. 2005
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 27. 9. 2005
Člen
František Chalupa
Netušil, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2002
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
Milan Semerád
Žíšov, 285 04 Uhlířské Janovice
Den vzniku členstvi: 7. 6. 2002
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 22. 4. 2003 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
Jiří Losinecký
Rašovice, 285 04 Rašovice
Den vzniku funkce: 27. 5. 2005
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 11. 1. 2008
Člen
Jaroslava Koutová
Vavřinec, 285 04 Vavřinec
Den vzniku funkce: 27. 5. 2005
Den zániku členstvi: 14. 9. 2007
zapsáno 27. 9. 2005 vymazáno 11. 1. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Luboš Novotný
Čs. letců, 284 03 Kutná Hora
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Místopředseda dozorčí rady
Miloslava Šaňková
Žíšov, 285 04 Vavřinec
Den vzniku funkce: 14. 9. 2007
Den zániku funkce: 27. 6. 2008
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Člen dozorčí rady
Rudolf Vančura
Vodranty, 286 01 Vodranty
Den vzniku členstvi: 14. 9. 2007
Den zániku členstvi: 27. 6. 2008
zapsáno 11. 1. 2008 vymazáno 22. 7. 2008
Předseda dozorčí rady
Ing. Luboš Novotný
Čs. letců, 284 03 Kutná Hora
Den vzniku funkce: 30. 6. 2008
Den zániku funkce: 28. 2. 2011
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 28. 2. 2011
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 13. 4. 2011
Místopředseda dozorčí rady
Miloslava Šaňková
Žíšov, 285 04 Vavřinec
Den vzniku funkce: 30. 6. 2008
Den zániku funkce: 22. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 22. 6. 2011
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 29. 8. 2011
Člen dozorčí rady
Rudolf Vančura
Vodranty, 286 01 Vodranty
Den vzniku členstvi: 27. 6. 2008
Den zániku členstvi: 22. 6. 2011
zapsáno 22. 7. 2008 vymazáno 29. 8. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Jan Mikulka
Velké Valy, 288 02 Nymburk
Den vzniku funkce: 1. 3. 2011
Den zániku funkce: 22. 6. 2011
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2011
Den zániku členstvi: 22. 6. 2011
zapsáno 13. 4. 2011 vymazáno 29. 8. 2011
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Roman Kubíček
Arbesova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady V
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 29. 8. 2011
Předseda dozorčí rady
Ing. Dagmar Šafrová
Černohorského, 288 02 Nymburk
Den vzniku funkce: 23. 6. 2011
Den zániku funkce: 6. 3. 2012
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
Den zániku členstvi: 6. 3. 2012
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 12. 3. 2012
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Roman Kubíček
Arbesova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady V
Den vzniku funkce: 23. 6. 2011
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 25. 7. 2014
Člen dozorčí rady
Rudolf Vančura
Vodranty, 286 01 Vodranty
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 23. 6. 2011
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 29. 8. 2011 vymazáno 25. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Formáček
Sýčina, 294 41 Dobrovice - Sýčina
Den vzniku funkce: 7. 3. 2012
Den zániku funkce: 21. 6. 2012
Den vzniku členstvi: 7. 3. 2012
Den zániku členstvi: 21. 6. 2012
zapsáno 12. 3. 2012 vymazáno 14. 8. 2012
Předseda dozorčí rady
Ing. Zdeněk Formáček
Sýčina, 294 41 Dobrovice - Sýčina
Den vzniku funkce: 22. 6. 2012
Den zániku funkce: 30. 6. 2014
Den vzniku členstvi: 22. 6. 2012
Den zániku členstvi: 30. 6. 2014
zapsáno 14. 8. 2012 vymazáno 25. 7. 2014
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Kaluha
Dvořákova, 294 01 Bakov nad Jizerou - Bakov nad Jizerou
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den zániku funkce: 1. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 1. 7. 2019
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 12. 8. 2019
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Miroslav Lněnička, CSc.
Polívkova, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den zániku funkce: 31. 8. 2017
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 31. 8. 2017
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 31. 10. 2017
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Mikulka
Velké Valy, 288 02 Nymburk - Nymburk
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
zapsáno 25. 7. 2014 vymazáno 15. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Ing. Jan Mikulka
Solopysky, 284 01 Suchdol - Solopysky
Den vzniku funkce: 1. 7. 2014
Den zániku funkce: 30. 6. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2014
Den zániku členstvi: 30. 6. 2015
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 15. 7. 2015
Člen dozorčí rady
Jaromír Jeřábek
Vavřinec, 285 04 Vavřinec - Vavřinec
Den vzniku funkce: 1. 7. 2015
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2015
zapsáno 15. 7. 2015 vymazáno 27. 9. 2019
Místopředseda dozorčí rady
Jindřich Macháček
Martinice u Dolních Kralovic, 257 68 Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic
Den vzniku funkce: 1. 9. 2017
Den zániku funkce: 27. 9. 2019
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2017
zapsáno 31. 10. 2017 vymazáno 27. 9. 2019
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Kaluha
Dvořákova, 294 01 Bakov nad Jizerou - Bakov nad Jizerou
Den vzniku funkce: 2. 7. 2019
Den vzniku členstvi: 2. 7. 2019
zapsáno 12. 8. 2019
Člen dozorčí rady
Jaromír Jeřábek
Vavřinec, 285 04 Vavřinec - Vavřinec
Den vzniku členstvi: 1. 7. 2015
Den zániku členstvi: 29. 2. 2020
zapsáno 27. 9. 2019 vymazáno 26. 3. 2020
Člen dozorčí rady
Jindřich Macháček
Martinice u Dolních Kralovic, 257 68 Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic
Den vzniku členstvi: 1. 9. 2017
Den zániku členstvi: 31. 3. 2021
zapsáno 27. 9. 2019 vymazáno 21. 5. 2021
Člen dozorčí rady
Ing. Luboš Novotný
Čs. letců, 284 03 Kutná Hora - Sedlec
Den vzniku členstvi: 1. 3. 2020
zapsáno 26. 3. 2020
Člen dozorčí rady
Ing. Jakub Bojanovský
Mánesova, 290 01 Poděbrady - Poděbrady II
Den vzniku členstvi: 1. 4. 2021
zapsáno 21. 5. 2021
Počet členů
3
zapsáno 31. 10. 2017

Jediný akcionář - ZEAS Mančice, a.s.

Jediný akcionář
ZZN Polabí, a.s., IČO: 45148210
K Vinici 1304, 280 02 Kolín - Kolín V
zapsáno 18. 3. 2014

Skuteční majitelé - ZEAS Mančice, a.s.

Skutečný majitel
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ne
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 21. 11. 2018
zapsáno 21. 11. 2018 vymazáno 16. 9. 2021
Nepřímý skutečný majitel; Koncový příjemce
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Osoba s koncovým vlivem
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 8. 10. 2022
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 16. 9. 2021 vymazáno 8. 10. 2022
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 14. 3. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 8. 10. 2022 vymazáno 14. 3. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 20. 4. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 14. 3. 2023 vymazáno 20. 4. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, do kterého byla osoba skutečným majitelem: 10. 5. 2023
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 20. 4. 2023 vymazáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Zbyněk Průša
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Rozhodující vliv vůči korporaci/korporacím s přímým podílem:
Podíl - velikost podílu: 100,00 %
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Josef Mráz
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Andrej Babiš
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petr Cingr
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jiří Haspeklo
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Jaroslav Kurčík
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
PhDr. Simona Sokolová
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Ing. Petra Procházková
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023
Nepřímý skutečný majitel; Skutečný majitel podle § 4 zákona č. 37/2021 Sb.
Mgr. Libor Němeček, Dr.
Automatický průpis: ano
Den, od kterého je osoba skutečným majitelem: 1. 6. 2021
zapsáno 10. 5. 2023

Hodnocení firmy - ZEAS Mančice, a.s.

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě - ZEAS Mančice, a.s.

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Tomio Okamura

Tomio Okamura

moravsko-japonský podnikatel

1899
-
+
Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

herec

-1448
-
+
Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

fotbalista

1662
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-1242
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-1227
-
+
Václav Klaus

Václav Klaus

bývalý prezident

-351
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.