Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZS Přestavlky a.s.
IČO: 25608631

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu16. 9. 1997
Obchodní firma
od 1. 2. 2005

ZS Přestavlky a.s.

od 16. 9. 1997 do 1. 2. 2005

Červený Újezd a.s.

Sídlo
od 25. 10. 2002 do 1. 2. 2005
Červený Újezd, 1, PSČ 257 88
od 16. 9. 2002 do 25. 10. 2002
Červený Újezd, 1, PSČ 257 91
od 28. 12. 2001 do 16. 9. 2002
Červený Újezd 1, p. Sedlec - Prčice , PSČ 257 91
od 16. 9. 1997 do 28. 12. 2001
Červený Újezd, 1, PSČ 257 88
IČO
od 16. 9. 1997

25608631

DIČ

CZ25608631

Identifikátor datové schránky:q7jg65r
Právní forma
od 16. 9. 1997
Akciová společnost
Spisová značka4949 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 8. 2014
- Zemědělská výroba
od 4. 8. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 4. 8. 2014
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 4. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 12. 2001
- opravy silničních vozidel
od 28. 12. 2001 do 4. 8. 2014
- opravy pracovních strojů
od 28. 12. 2001 do 4. 8. 2014
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 27. 11. 1998 do 28. 12. 2001
- Opravy motorových vozidel.
od 27. 11. 1998 do 28. 12. 2001
- Opravy zemědělských strojů.
od 27. 11. 1998 do 4. 8. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní.
od 27. 11. 1998 do 4. 8. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
od 16. 9. 1997 do 4. 8. 2014
- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 13. 9. 2018
- Řádná valná hromada konaná dne 22.6.2018 schválila návrh na snížení základního kapitálu z 54.662.000,- Kč na 49.762.000,- Kč za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst. 1, písm. b), zák. č. 90/2012 Sb.). Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Přestavlky a.s., a to 4 900 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
od 4. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 4. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 4. 8. 2014
- Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu v lastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen.
od 20. 9. 2004 do 1. 2. 2005
- Valná hromada společnosti Červený Újezd a.s. rozhodla na řádné valné hromadě konané dne 18.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 21.937.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna miliónů devět set třicet sedm tisíc korun českých, se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých, na částku 54.662.000,-- Kč, slovy: padesát čtyři milióny šest set šedesát dva tisíce korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku. Připouští se úpis nepeněžitým vkladem podle § 204 odst. 3 obchodního zákoník u, a to vkladem podniku - Zemědělského a obchodního družstva Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798, jehož ocenění je určené posudkem znalce Ing. Vladimíra Kodytka, znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a vklady majetku do obchodních společností, číslo posudku 1683/94/2003, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30.6.2003 č.j. Nc 4041/2003-3, částkou 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva mili óny sedm set dvacet pět tisíc korun českých. Podle tohoto posudku se stanoví hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu čáskou 32.725.000,-- Kč, slovy: třicet dva milióny sedm set dvacet pět tisíc korun českých. Společnost bude emitovat 32.725 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a činí 1.000,-- Kč, slovy: j eden tisíc korun českých, za jednu akcii. Práva spojená s akciemi jsou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií jinak dotčena. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty předem určenému zájemci, tj. Zemědělskému a obchodnímu družstvu Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlky u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798. Tento zájemce upíše 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu, a to smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neb oť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku. Místem k uplatnění práva předem určeného zájemce k upisování nově vydaných akcií bude sídlo společnosti v době od 9.00-16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení v alné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po ulynutí patnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k  upisování nově vydaných akcií počátek běhu lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: podnik předem určeného zájemce, tj. soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání provozovaného dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu Zemědělským a obchodním družstvem Přestavlky u Sedlce se sídlem Sedlec-Prčice 1, Přestavlk y u Sedlce 50, PSČ 257 91, IČ 46353798, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 699, přičemž k tomuto podniku náleží především tyto věci, práva a majetkové hodnoty: - nemovitý majetek, a to - spoluvlastnický podíl ve výši pětadvacet devětadevadesátin (25/99) k budobě čp. 610 ve Voticích (jiné stavbě) na stavební parcele 182/2 a ke stavební pacele 182/2 (zastavěné ploše a nádvoří), vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro St ředočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 1695 pro obec a katastrální území Votice, - stavební parcela 4 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela 7/1 (ostatní plocha), budova čp. 50 v Přestavlkách (občanská vybavenost) na stavební parcele 82, budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele 4, budova bez čp/če (zemědělská stavba ) na stavebních parcelách 72/1, 72/2 a 72/3, budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele 92, budova bez čp/če (technická vybavenost) na stavebních parcelách 91 a 93 a pozemky, ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) - 75/31 a 79/19, vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví číslo 81 pro obec Sedlec-Prčice a katastrální území Přestavlky u Sedlce, - pozemková parcela 1015/10 (orná půsa), pozemková parcela 1018/2 (ostatní plocha) a pozemková parcela 1018/3 (ostatní plocha), vše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnict ví číslo 806 pro obec Sedlec-Prčice a katastrální území Prčice, - movité věci včetně zásob, - finanční majetek, - pohledávky, - veškerá práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software, - veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy přecházejí na společnost. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 32.725 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou kótovanými cennými papíry. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavření smlouvy o vkladu podniku a faktickým předáním podniku společnosti, o předání bude sepsán zápis. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti nejpozději do dvou týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.
od 15. 12. 1997 do 27. 11. 1998
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.11.1997 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění se zvyšuje o 19.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány: akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Akeci budou upisovány na základě výzvy do listinny upisovatelů, která bude umístněna v sídle společnosti v Červeném Újezdě l, okr. Benešov, PSČ 257 88, v kanceláři předsedy představenstva. Osoby, které splňují podmínky upisovány se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě upisování se považuje za úpis. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 30 dnů. Emisní kurs akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledáky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. vůči majetku Zemědělského družstva Červený Újezd, družstvo se sídlem V Červeném Újezdě u Votic, okr. Benešov, IČ: 47 04 80 69. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, tj. nejpozději dnem úpisu akcií. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka znalec z oboru ekonomika, znaleckými posudek č. 19/1997 ze dne 12.10.1997 a ing. René Matyse, znalec z oboru ekonomika, znalecký posudek č. 19/1997 ze dne 12.10.1997. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Červený Újezd, družstva se sídlem v Červeném Újezdě u Votic, okr. Benešov, kteří jsou vlstníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou uvedeni v notářském zápisu notářky Liběny Pernicové ze dne 20.11.1997.
Kapitál
od 13. 9. 2018
Základní kapitál 49 762 000 Kč
od 1. 2. 2005 do 13. 9. 2018
Základní kapitál 54 662 000 Kč
od 27. 11. 1998 do 1. 2. 2005
Základní kapitál 21 937 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 1997 do 27. 11. 1998
Základní kapitál 1 096 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 28 452.
od 1. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 131.
od 1. 2. 2005 do 13. 9. 2018
Akcie na jméno err, počet akcií: 33 352.
od 28. 12. 2001 do 1. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 627.
od 28. 12. 2001 do 1. 2. 2005
v listinné podobě
od 28. 12. 2001 do 1. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 131.
od 28. 12. 2001 do 1. 2. 2005
v listinné podobě
od 27. 11. 1998 do 28. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 627.
od 27. 11. 1998 do 28. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 131.
od 16. 9. 1997 do 27. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6.
od 16. 9. 1997 do 27. 11. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 109.
Statutární orgán
od 9. 8. 2017
JANA PAZOURKOVÁ - člen představenstva
Sedlec-Prčice - Šanovice, , PSČ 257 91
den vzniku členství: 24. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 6. 2017
od 9. 8. 2017
Ing KAREL BARTÁK - člen představenstva
Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč, Zahradní, PSČ 584 01
den vzniku členství: 24. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 6. 2017
od 13. 2. 2016
JIŘÍ BOUBALÍK - místopředseda představenstva
Sedlec-Prčice - Prčice, Bratří Čechů, PSČ 257 91
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 16. 7. 2015
Ing. KAREL SLÁDEK - předseda představenstva
Sedlec-Prčice - Záběhlice, , PSČ 257 91
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 16. 7. 2015
PAVEL KRYŠTOF - člen představenstva
Sedlec-Prčice - Sedlec, Školní, PSČ 257 91
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 16. 7. 2015 do 13. 2. 2016
JIŘÍ BOUBALÍK - místopředseda představenstva
Sedlec-Prčice - Prčice, Bratří Čechů, PSČ 257 92
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 15. 8. 2013 do 16. 7. 2015
Ing. KAREL SLÁDEK - předseda představenstva
Sedlec-Prčice - Záběhlice, , PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 18. 10. 2012 do 16. 7. 2015
Jiří Boubalík - místopředseda představenstva
Sedlec - Prčice, 2, PSČ 257 92
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 18. 10. 2012 do 9. 8. 2017
Ing. Karel Barták - člen představenstva
Ledeč nad Sázavou - Horní Ledeč, Zahradní, PSČ 584 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 23. 6. 2017
od 18. 10. 2012 do 9. 8. 2017
Jana Pazourková - člen představenstva
Sedlec-Prčice - Šanovice, , PSČ 257 91
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 23. 6. 2017
od 20. 7. 2010 do 18. 10. 2012
Jiří Boubalík - člen představenstva
Sedlec - Prčice, 2, PSČ 257 92
den vzniku členství: 18. 6. 2010
od 20. 7. 2010 do 15. 8. 2013
Ing. Karel Sládek - předseda představenstva
Záběhlice, 15, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 6. 2010
od 20. 7. 2010 do 16. 7. 2015
Miloslav Sobíšek - člen představenstva
Záběhlice, 13, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 30. 8. 2007 do 20. 7. 2010
Ing. Karel Sládek - předseda představenstva
Záběhlice, 15, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 18. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 18. 6. 2009
od 30. 8. 2007 do 18. 10. 2012
Josef Fučík - místopředseda představenstva
Červený Újezd, 56, PSČ 257 88
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 30. 8. 2007 do 18. 10. 2012
Marie Křížová - Člen představenstva
Sedlec - Prčice, Záběhlice 8
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 1. 2. 2005 do 30. 8. 2007
Ing. Karel Sládek - předseda představenstva
Záběhlice, 4, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2004
od 1. 2. 2005 do 30. 8. 2007
Josef Fučík - místopředseda představenstva
Červený Újezd, 56, PSČ 257 88
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 22. 6. 2007
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 22. 6. 2007
od 1. 2. 2005 do 20. 7. 2010
Miloslav Sobíšek - člen představenstva
Záběhlice, 13, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 18. 6. 2009
od 1. 2. 2005 do 20. 7. 2010
Jiří Boubalík - člen představenstva
Sedlec - Prčice, 2, PSČ 257 92
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 18. 6. 2009
od 16. 9. 2002 do 1. 2. 2005
Josef Fučík - Předseda představenstva
Červený Újezd, 56
den vzniku členství: 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 22. 3. 2002
od 16. 9. 2002 do 1. 2. 2005
Pavel Novák - Místopředseda představenstva
Červený Újezd, Nové Dvory 16
den vzniku členství: 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 22. 3. 2002
od 16. 9. 2002 do 1. 2. 2005
Marie Hrdinková - Člen představenstva
Červený Újezd, Nové Dvory 25
den vzniku funkce: 22. 3. 2002
od 16. 9. 2002 do 1. 2. 2005
Jaroslav Spálenka - Člen představenstva
Ješetice, 10
den vzniku funkce: 22. 3. 2002
od 16. 9. 2002 do 30. 8. 2007
Marie Křížová - Člen představenstva
Sedlec - Prčice, Záběhlice 8
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 22. 6. 2007
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 22. 6. 2007
od 16. 9. 1997 do 16. 9. 2002
Josef Fučík - Předseda představenstva
Červený Újezd, 56
den vzniku členství: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
od 16. 9. 1997 do 16. 9. 2002
Pavel Novák - Místopředseda představenstva
Nové Dvory, 16
den vzniku členství: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
od 16. 9. 1997 do 16. 9. 2002
Marie Křížová - Člen představenstva
Záběhlice, 8
den vzniku členství: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
od 16. 9. 1997 do 16. 9. 2002
Marie Hrdinková - Člen představenstva
Nové Dvory, 25
den vzniku funkce: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
od 16. 9. 1997 do 16. 9. 2002
Vladislav Sladkovský - Člen představenstva
Báňov, 7
den vzniku funkce: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
od 28. 12. 2001
Za společnost a představenstvo jedná : - samostatně předseda představenstva, nebo - samostatně místopředseda představenstva, nebo - pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
od 16. 9. 1997 do 28. 12. 2001
Za společnost a představenstvo jedná : - předseda představenstva samostatně, nebo - místopředseda představenstva samostatně, nebo - pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Dozorčí rada
od 9. 8. 2017
JAROSLAV SPÁLENKA - člen dozorčí rady
Ješetice, , PSČ 257 89
den vzniku členství: 24. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 6. 2017
od 16. 7. 2015
JOSEF FUČÍK - předseda dozorčí rady
Benešov, Školní, PSČ 256 01
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 16. 7. 2015
VLADISLAV ŘÍHA - místopředseda dozorčí rady
Heřmaničky, , PSČ 257 89
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 12. 6. 2015 do 16. 7. 2015
JAROSLAV STEHLÍK - předseda dozorčí rady
Sedlec-Prčice - Šanovice, , PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 18. 10. 2012 do 9. 8. 2017
JAROSLAV SPÁLENKA - člen dozorčí rady
Ješetice, , PSČ 257 89
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 23. 6. 2017
od 20. 7. 2010 do 12. 6. 2015
Jaroslav Stehlík - předseda dozorčí rady
Šánovice, 19, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 6. 2010
od 10. 10. 2009 do 16. 7. 2015
Vladislav Říha - místopředseda dozorčí rady
Heřmaničky, 104, PSČ 257 89
den vzniku členství: 17. 7. 2009 - 17. 7. 2014
den vzniku funkce: 17. 7. 2009 - 17. 7. 2014
od 30. 8. 2007 do 10. 10. 2009
Václav Jindrák - místopředseda dozorčí rady
Sedlec Prčice - Šanovice, 11, PSČ 257 91
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 13. 4. 2009
den vzniku funkce: 22. 6. 2007 - 13. 4. 2009
od 30. 8. 2007 do 18. 10. 2012
Jaroslav Spálenka - člen dozorčí rady
Heřmaničky, Ješetice 10, PSČ 257 89
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 29. 6. 2012
od 1. 2. 2005 do 20. 7. 2010
Jaroslav Stehlík - předseda dozorčí rady
Šánovice, 19, PSČ 257 91
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 18. 6. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 18. 6. 2009
od 16. 9. 2002 do 1. 2. 2005
ing. Karel Sládek - Předseda dozorčí rady
Záběhlice, 4
den vzniku členství: 25. 5. 2001
den vzniku funkce: 22. 3. 2002
od 16. 9. 2002 do 30. 8. 2007
Jiřina Nováková - místopředseda dozorčí rady
Červený Újezd, Horní Borek 25
den vzniku členství: 25. 5. 2001 - 25. 8. 2006
den vzniku funkce: 22. 3. 2002 - 25. 8. 2006
od 16. 9. 2002 do 30. 8. 2007
Marie Dohnalová - Člen dozorčí rady
Ješetice, Radíč 9
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 22. 6. 2007
od 28. 12. 2001 do 16. 9. 2002
ing. Karel Sládek - místopředseda dozorčí rady
Záběhlice, 4
den vzniku členství: 23. 7. 2001
den vzniku funkce: 25. 5. 2001
od 28. 12. 2001 do 16. 9. 2002
Jiřina Nováková - Člen dozorčí rady
Červený Újezd, Horní Borek 25
den vzniku funkce: 25. 5. 2001
od 16. 9. 1997 do 28. 12. 2001
Jiří Novák - Člen dozorčí rady
Červený Újezd, 58
od 16. 9. 1997 do 28. 12. 2001
Petr Novák - Člen dozorčí rady
Střezimíř, 102
od 16. 9. 1997 do 16. 9. 2002
Ladislav Skrčený - Předseda dozorčí rady
Nové Dvory, 24
den vzniku členství: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 16. 9. 1997 - 22. 3. 2002
Akcionáři
od 15. 12. 1997 do 27. 11. 1998
Zemědělské družstvo Červený Újezd, družstvo, IČO: 47048069
Červený Újezd u Votic,
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 803 771 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+7
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-8
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-14
+
-
4.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-21
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-24
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odstoupení od smlouvy bez sankcí
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odstoupení od smlouvy bez sankcí

Otázka: Dobrý den, podobný dotaz jsem bohužel nenašel, proto se ptám: Jako dlouholetý klient spol. Telefonika 02 jsem si dne 14.6.2019 v prodejně 02 v Jablonci n/N objednal základní modem nutný pro připojení k...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services