Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
IČO: 25898736

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 2002
Obchodní firma
od 1. 1. 2002

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Sídlo
od 1. 1. 2002 do 27. 10. 2016
Olomouc, Školní čp. 202/2a, PSČ 771 41
IČO
od 1. 1. 2002

25898736

DIČ

CZ25898736

Identifikátor datové schránky:ts3getc
Právní forma
od 1. 1. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2548 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 21. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 6. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 1. 1. 2002 do 21. 6. 2011
- ubytovací služby
od 1. 1. 2002 do 21. 6. 2011
- realitní činnost
od 1. 1. 2002 do 21. 6. 2011
- správa a údržba nemovitostí
od 1. 1. 2002 do 21. 6. 2011
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 1. 1. 2002 do 21. 6. 2011
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 21. 8. 2014
- Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem valné hromady.
od 21. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 21. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 21. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 11. 2013 do 21. 8. 2014
- Statutární město Olomouc jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 90.000.000,-- Kč, slovy: devadesát milionů korun českých, o částku 27.000.000,-- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 117.000.000,-- Kč, slovy: jedno sto sedmnáct milionů korun českých. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 270 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě; akcie budou mít omezenou převoditelnost dle ust. článku XI. stanov společnosti. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitostí : 1. nemovitosti - bytový dům čp. 1077 stojící v části obce Hodolany na pozemcích parcela č. St. 1547/1 a St. 1547/2 a zastavěná plocha a nádvoří parcela č. St. 1547/2, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 pro okres a obec Olomouc a katastrální území H odolany vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, se kterými na společnost přejdou na práva a povinnosti ze smlouvy o umístění technologie zdroje, o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o smlouvě budoucí o do dávce tepelné energie uzavřené mezi Statutárním městem Olomouc a společností OLTERM & TD Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Janského 469/8, PSČ 779 00, IČ 47677511 dne 15. 7. 2004, 2. spoluvlastnický podíl o velikosti 4/12 (slovy: čtyři dvanáctiny) pozemku - zastavěné plochy a nádvoří parcela č. St. 1547/1, zapsaného na listu vlastnictví č. 991 pro okres a obec Olomouc a katastrální území Hodolany vedeném u Katastrálního úřadu pro O lomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo vyhotoveným Ing. Štefanem Gibalou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, který byl k ocenění ustanoven usnesením Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 19Nc 8067/2013-20 ze dne 4. 7. 2013, a jejich hodnota činí 27.000.000,-- Kč, slovy: dvacet sedm milionů korun českých. Za nepeněžitý vklad - nemovitosti, jak jsou popsány výše, bude vydáno 270 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ustanovení § 204, odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti Správa nemovitostí Olomouc a.s. Lhůta pro upsání akcií činí šedesát dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem vlastníky nepeněžitého vkladu a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí devadesát dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti.
od 1. 1. 2002 do 21. 8. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: Akcie znějící na jméno jsou vydány s omezenou převoditelností. Převod akcií na jméno je podmíněn rozhodnutím valné hromady o jeho schválení. Jediným akcionářem společnosti je Statutární město Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouce, Horní náměstí, 771 27 Olomouc.
Kapitál
od 8. 1. 2014
Základní kapitál 117 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 8. 1. 2014
Základní kapitál 90 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 170.
od 1. 1. 2002 do 8. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 900.
od 1. 1. 2002 do 8. 1. 2014
v listinné podobě
Statutární orgán
od 20. 5. 2015
ANTONÍN KRČEK - předseda představenstva
Olomouc, Polská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 20. 5. 2015
Ing. ANNA TACLOVÁ - místopředseda představenstva
Olomouc - Hodolany, Smetanova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 20. 5. 2015
MARCELA HANÁKOVÁ - člen představenstva
Olomouc - Hejčín, Jarmily Glazarové, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 20. 5. 2015
PETR ČULÍK - člen představenstva
Olomouc, Legionářská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 20. 5. 2015
PhDr. JANA KOLOMAZNÍKOVÁ - člen představenstva
Olomouc, Nešverova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 20. 5. 2015
Ing. JAROSLAV KUCHAŘ - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Na Tabulovém vrchu, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 20. 5. 2015
PETR MACEK - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Tererovo nám., PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 18. 4. 2015 do 20. 5. 2015
Mgr. BARBORA KRÁLÍKOVÁ - člen představenstva
Olomouc, Polská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 7. 9. 2012 do 20. 5. 2015
Mgr. Jana Hanáková - člen představenstva
Olomouc - Lazce, Urxova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 7. 2012 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 7. 9. 2012
Mgr. Pavel Kvapil - člen představenstva
Olomouc, Požárníků, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 7. 2012
od 21. 6. 2011 do 18. 4. 2015
Mgr. Barbora Králíková - člen představenstva
Olomouc, Hněvotínská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Antonín Krček - předseda představenstva
Olomouc, Polská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Jiří Martinák - místopředseda představenstva
Olomouc, U Lávky, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 25. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
PhDr. Eva Baslerová - člen představenstva
Olomouc, Vaníčkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Mgr. Renata Pospiechová - člen představenstva
Olomouc, Kmochova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Bc. Petr Šafránek - člen představenstva
Olomouc, Na Šibeníku, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Antonín Krček - předseda představenstva
Olomouc, Polská 612/2, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 23. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Jiří Martinák - místopředseda představenstva
Olomouc, U Lávky 330/6, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 23. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Mgr. Barbora Králíková - člen představenstva
Olomouc, Hněvotínská 616/18, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Hana Kaněčková - člen představenstva
Olomouc, Riegrova 372/4, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Mgr. Pavel Kvapil - člen představenstva
Olomouc, Požárníků 162/2, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
PaedDr. Miroslav Skácel - člen představenstva
Olomouc, Řepčínská 108/16, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Ing. Roman Zelenka - člen představenstva
Olomouc, Ovesná 215/15, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
Jiří Martinák - předseda představenstva
Olomouc, U Lávky 6
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 21. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
MUDr. Michael Fischer - místopředseda představenstva
Olomouc, Družební 717/15
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 21. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
Antonín Krček - člen představenstva
Olomouc, Polská 612/2
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
PhDr. Marcela Hanáková - člen představenstva
Olomouc, Kmochova 19
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
RNDr. Ladislav Šnevajs - člen představenstva
Olomouc, Dolní Hejčínská 26
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
PaedDr. Miroslav Skácel - člen představenstva
Olomouc, Řepčínská 108/16
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
Antonín Krček - předseda představenstva
Olomouc, Polská 612/2, PSČ 771 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
RNDr. Josef Kaštil - místopředseda představenstva
Olomouc, Stiborova 632/2, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
Ing. Pavel Horák - člen představenstva
Olomouc, Křižíkova 965/1, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
PaedDr. Miroslav Skácel - člen představenstva
Olomouc, Řepčínská 108/16, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
Pavel Konečný - člen představenstva
Olomouc, Řezáčova 422/10, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
Dagmar Maršálová - člen představenstva
Olomouc, Černá Cesta 130/18, PSČ 772 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 14. 6. 2007
Ing. Roman Zelenka - člen představenstva
Olomouc, Ovesná 215/15, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 21. 8. 2014
Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenst va společnosti.
od 1. 1. 2002 do 21. 8. 2014
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.
Dozorčí rada
od 20. 5. 2015
JUDr. KAMIL ANDREE - předseda dozorčí rady
Olomouc - Nová Ulice, Před lipami, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 20. 5. 2015
JUDr. DENISA TRÁVNÍČKOVÁ - člen dozorčí rady
Olomouc - Povel, Valdenská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 20. 5. 2015
RICHARD SCHWARZ - člen dozorčí rady
Olomouc - Nové Sady, Střední novosadská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 4. 2015
od 21. 11. 2013 do 20. 5. 2015
PaedDr. MIROSLAV SKÁCEL - člen dozorčí rady
Olomouc - Řepčín, Řepčínská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 21. 11. 2013
PaedDr. Miroslav Skácel - člen dozorčí rady
Olomouc, Řepčínská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
Ivo Kosina - předseda dozorčí rady
Olomouc, Tovární, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2011 - 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 22. 3. 2011 - 1. 4. 2015
od 21. 6. 2011 do 20. 5. 2015
JUDr. Denisa Trávníčková - člen dozorčí rady
Olomouc, Valdenská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 12. 2009 - 15. 3. 2015
od 1. 4. 2010 do 21. 6. 2011
Mgr. Denisa Trávníčková - člen dozorčí rady
Olomouc, Valdenská, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 12. 2009
od 14. 6. 2007 do 1. 4. 2010
Zdeňka Dočkalová - člen dozorčí rady
Olomouc, Nešporova 371/7, PSČ 779 00
den vzniku členství: 15. 12. 2005 - 15. 12. 2009
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Olomouc, Za Vodojemem 1006/6, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
den vzniku funkce: 19. 4. 2007 - 1. 3. 2011
od 14. 6. 2007 do 21. 6. 2011
PhDr. Eva Baslerová - člen dozorčí rady
Olomouc, Vaníčkova 524/14, PSČ 779 00
den vzniku členství: 1. 3. 2007 - 1. 3. 2011
od 30. 4. 2005 do 14. 6. 2007
PhDr. Eva Baslerová - předseda dozorčí rady
Olomouc - Hodolany, Vaníčkova 524/14
den vzniku členství: 22. 12. 2004 - 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 22. 12. 2004 - 1. 3. 2007
od 29. 6. 2004 do 30. 4. 2005
Jan Dlouhý - předseda
Olomouc, Kmochova 8
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 5. 12. 2004
den vzniku funkce: 21. 2. 2003 - 5. 12. 2004
od 29. 6. 2004 do 14. 6. 2007
Martin Major - člen
Olomouc, Skupova 17
den vzniku členství: 7. 2. 2003 - 1. 3. 2007
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
Mgr. Petr Horák - předseda
Olomouc, Václavkova 107/4, PSČ 779 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 29. 6. 2004
Jan Dlouhý - člen
Olomouc, Kpt. Nálepky 978/1, PSČ 771 00
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 7. 2. 2003
od 1. 1. 2002 do 14. 6. 2007
Věra Rychlá - člen
Štěpánov, Nádražní 278/3, PSČ 783 13
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
Akcionáři
od 21. 8. 2014
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308
Olomouc, Horní náměstí, PSČ 779 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

26. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

TransferWise a Revolut. Levnější převody a platby v zahraničí

Platit v zahraniční měně většinou znamená tratit na poplatcích nebo nevýhodném kurzu. Existuje ale několik služeb, díky kterým zahraniční platby – bankovní převody nebo platby kartou u obchodníků – vyjdou levněji. Peníze.cz přinášejí přehled několika z nich.

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

26. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Srovnání termínovaných vkladů. Lídr šlápl na brzdu

Kdo nabízí nejlépe úročené roční a dvouleté termínované vklady? Čelo žebříčku se opět mění a úroky jdou dolů.

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-76
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-133
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-136
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-314
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-402
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 664,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 701,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.