ATLAS software a.s., IČO: 25898795 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ATLAS software a.s. Údaje byly staženy 15. 9. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 25898795. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25898795 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 12. 2001
Obchodní firma
od 19. 12. 2001

ATLAS software a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 19. 12. 2001 do 4. 12. 2015
Ostrava-Moravská Ostrava, Výstavní 292/13, PSČ 709 17
IČO
od 19. 12. 2001

25898795

DIČ

CZ25898795

Identifikátor datové schránky:xghcwqe
Právní forma
od 19. 12. 2001
Akciová společnost
Spisová značka2549 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 22. 9. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- zprostředkování obchodu
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- velkoobchod
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 19. 12. 2001 do 22. 9. 2009
- zprostředkování služeb
Ostatní skutečnosti
od 22. 9. 2009 do 24. 10. 2009
- Usnesení valné hromady společnosti ze dne 18.8.2009: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zvýšení vlastních zdrojů pro další růst společnosti, zvýšení konkurenceschopnost i a posílení kapitálových zdrojů a důvěryhodnosti společnosti, zejména ve vztahu k bankám; b) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,-Kč, (slovy: dvoumilionů korun českých) o částku ve výši 200.000,-Kč, (slovy: dvěstětisíc korun českých), na částku ve výši 2.200.000,-Kč, (slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; c) základní kapitál se zvyšuje upsáním 2ks (slovy: dvou kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, v listinné podobě, které nebudou kótovány; akcie budou v souladu se stanovami omezeně převoditelné; zvýšení základního kapitálu b ude provedeno peněžitým vkladem určitého zájemce; d) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti; e) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci takto: 2ks (dva kusy) nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Michal Kocanda, rodné číslo 75-02-16/0391, bytem Dolní Břežany, K Písnici 611; f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostrava-Moravská Ostrava, Výstavní 292/123, PSČ 709 17, a to kancelář předsedy představenstva, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 16,00 hodin; em isní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný; g) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamí tnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění; h) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č. 35-8386xxxx vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava;
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti ATLAS software a.s. konaná dne 20.3.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000 Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých, ze základní ho kapitálu 2.000.000 Kč, slovy: dvamiliony korun českých, na částku 2.200.000 Kč, slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých, a to upsáním nových akcií.
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- A) Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba posílení kapitálových zdrojů a důvěryhodnosti společnosti, zejména ve vztahu k bankám.
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- B) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku v platném znění, přičemž pokud jde o rozsah zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen z původních 2.000.000 Kč, slovy: dvoumilionů korun českých, o 20 0.000 Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých, tedy na nových 2.200.000 Kč, slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- C) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 2 kusů nových kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000 Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Obě akcie budou emitovány v listinné pod obě s charakterem neregistrovaných akcií. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie. Obě nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Michalu Kocandovi, rodné číslo 75 02 16/0391, bytem Praha 4 - Kamýk, Pavlíkova 601/4, PSČ 142 00 . Přednostní právo stávajících akcionářů se vylučuje.
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- D) Místem upsání akcií je sídlo společnosti, a to kancelář předsedy představenstva, vždy v každý pracovní den od 8 do 16 hodin.
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- E) Lhůta pro upsání nových akcií je třicetidenní, s tím, že počíná běžet ode dne následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude oznámen předsta venstvem společnosti předem určenému zájemci písemně, s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií.
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
- F) Peněžitý vklad ve výši 200.000 Kč, slovy: dvěstětisíc korun českých, bude splacen tak, že celý bude zaplacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet číslo 35-8386xxxx u Komerční banky a.s ., pobočka Ostrava, který za tím účelem společnost otevře na své jméno.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- Mimořádná valná hromada společnosti ATLAS software a.s. konaná dne 1.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ATLAS software a.s. za následujících podmínek:
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající částky 2,000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) o částku 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), celkem tedy na částku ve výši 2,200.000,-Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- Upisování nad tuto částku se nepřipouští.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2 kusů (slovy: dvou kusů) nových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upisované akcie budou akciemi kmenovým i, neregistrovanými. Každých 100.000,-Kč jmenovité hodnoty nových akcií bude představovat jeden hlas. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva vyplývající z obchodního zákoníku a stanov společnosti.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- Emisní kurs akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- c) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci s tím, že přednostní právo všech stávajících akcionářů se pro všechny akcionáře stejně v důležitém zájmu společnosti v y l u č u j e . Předem určeným zájemcem je pan Michal K o c a n  d a , r.č. 75 02 16 /0391, trvale bytem Praha 4-Kamýk, Pavlíkova 601/4, PSČ 142 00.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- d) Místem pro uplatnění práva předem určenému zájemci k upsání nově vydaných akcií bude sídlo společnosti ATLAS software a.s.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- Lhůta pro upsání nových akcií začne běžet nejprve počínaje dnem zápisu usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí písemně předem určenému zájemci k upisování nově vydaných akcií počátek lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch. zák.. Poskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci.
od 12. 10. 2005 do 3. 5. 2007
- Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů a důvěryhodnosti společnosti.
od 19. 12. 2001
- Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie na jméno je převoditelná mezi akcionáři navzájem volně a bez omezení, na jiné osoby než akcionáře je omezena a podmíněna souhlasem valné hromady.
Exekuce
od 18. 3. 2005 do 18. 3. 2005
- Exekuce nařízená Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. června 2004, č.j. 95 Nc 10003/2004-5 zanikla, pohledávka byla vymožena.
od 23. 2. 2005 do 18. 3. 2005
- Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. června 2004, č.j. 95 Nc 10003/2004-5, nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 18.2.2004, č.j. 26 C 346/2003-8, na majetek povinného ATLAS software, a.s. se sídlem Vý stavní 292/13, Ostrava, k uspokojení pohledávky oprávněného Lukáš Vodička, Krnov, Sídliště pod Cvilínem 467/27 F, ve výši 9.490,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Ostrava, Poděbra dova 41.
Kapitál
od 24. 10. 2009
Základní kapitál 2 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 7. 2003 do 24. 10. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 19. 12. 2001 do 15. 7. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 31. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 22 v zaknihované podobě.
od 24. 10. 2009 do 31. 10. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 22 v listinné podobě.
od 19. 12. 2001 do 24. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 19. 12. 2001 do 24. 10. 2009
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 2. 9. 2022
Ing. MICHAL KOCANDA - člen představenstva
Dolní Břežany, Šeříková, PSČ 252 41
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 7. 11. 2014 do 2. 9. 2022
Ing. MICHAL KOCANDA - člen představenstva
Dolní Břežany, K Písnici, PSČ 252 41
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 7. 11. 2013 do 7. 11. 2014
Ing. IVO MILER - člen představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí, PSČ 709 00
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
od 22. 9. 2009 do 7. 11. 2014
Ing. Michal Kocanda - předseda představenstva
Dolní Břežany, K Písnici 611, PSČ 252 41
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
od 3. 5. 2007 do 22. 9. 2009
Michal Kocanda - předseda představenstva
Praha 4-Kamýk, Pavlíkova 601/4, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 3. 2007
den vzniku funkce: 20. 3. 2007
od 3. 5. 2007 do 7. 11. 2013
Ing. Ivo Miler - člen představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí 7/495
den vzniku členství: 20. 3. 2007
od 3. 5. 2007 do 7. 11. 2014
Ing. Jindřich Janhuba - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Na aleji 2592, PSČ 738 01
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
od 18. 12. 2003 do 3. 5. 2007
Ing. Ivo Miler - člen představenstva
Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí 7/495
den vzniku členství: 14. 10. 2003 - 20. 3. 2007
od 19. 12. 2001 do 18. 12. 2003
Petr Nejedlý - člen představenstva
Brno-střed, Dřevařská 862/19, PSČ 602 00
den vzniku funkce: 19. 12. 2001 - 13. 10. 2003
od 19. 12. 2001 do 3. 5. 2007
Michal Kocanda - předseda představenstva
Praha 4-Kamýk, Pavlíkova 601/4, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 19. 12. 2001 - 20. 3. 2007
od 19. 12. 2001 do 3. 5. 2007
Ing. Jindřich Janhuba - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Na aleji 2592, PSČ 738 01
den vzniku funkce: 19. 12. 2001 - 20. 3. 2007
od 7. 11. 2014
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 19. 12. 2001 do 7. 11. 2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové představenstva své podpisy s uvedením funkce v představenstvu.
Dozorčí rada
od 4. 12. 2019
Ing. JIŘÍ ŘEHÁK - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 7. 11. 2014 do 4. 12. 2019
Ing. JIŘÍ ŘEHÁK - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Na Desátém, PSČ 702 00
den vzniku členství: 23. 6. 2014
od 3. 5. 2007 do 7. 11. 2014
Ing. Jiří Řehák - předseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Na Desátém 482/23, PSČ 702 00
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
od 3. 5. 2007 do 7. 11. 2014
Ing. Pavla Řeháková - místopředseda dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Na desátém 482/23, PSČ 702 00
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
od 3. 5. 2007 do 7. 11. 2014
Ing. Jiří Urbánek - člen dozorčí rady
Ostrava - Polanka nad Odrou, Zákoutí 1137/3, PSČ 725 25
den vzniku členství: 20. 3. 2007 - 23. 6. 2014
od 19. 12. 2001 do 3. 5. 2007
Ing. Jiří Řehák - předseda
Ostrava-Moravská Ostrava, Na Desátém 482/23, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 19. 12. 2001 - 20. 3. 2007
od 19. 12. 2001 do 3. 5. 2007
Ing. Pavla Řeháková - místopředseda
Ostrava-Moravská Ostrava, Na desátém 482/23, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 19. 12. 2001 - 20. 3. 2007
od 19. 12. 2001 do 3. 5. 2007
Ing. Jiří Urbánek - člen
Ostrava-Poruba, Nerudovo nám. 609/11, PSČ 708 00
den vzniku funkce: 19. 12. 2001
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+37

+
-
Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+2

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-45

+
-
Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-56

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-69

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-80

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Doporučujeme

Proč musela být zničena EET? Vláda si z ní udělala svoje Kartágo

Proč musela být zničena EET? Vláda si z ní udělala svoje Kartágo

Vláda vypravila funus EET. Tenhle projekt není třeba oplakávat, obejdeme se i bez něj. K pláči je však...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services