Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ČEZ ICT Services, a. s.
IČO: 26470411

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 11. 2001
Obchodní firma
od 30. 9. 2008

ČEZ ICT Services, a. s.

od 30. 9. 2008 do 30. 9. 2008

ČEZ ICT Services, a.s.

od 22. 5. 2002 do 30. 9. 2008

ČEZnet, a.s.

od 14. 11. 2001 do 22. 5. 2002

MOONSTONE, a.s.

Adresa sídla
od 22. 5. 2002 do 10. 6. 2011
Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ 120 00
od 14. 11. 2001 do 22. 5. 2002
Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 111 48
IČO
od 14. 11. 2001

26470411

DIČ

CZ26470411

Identifikátor datové schránky:zbsdk9i
Právní forma
od 14. 11. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7309 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 9. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 9. 2008
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 30. 9. 2008
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekominikačních zařízení
od 30. 9. 2008
- zajišťování veřejných komunikačních sítí, poskytování služeb elektronických komunikací v rozsahu: a) Veřejná pevná síť elektronických komunikací b) Veřejná pevná telefonní síť c) Veřejná dostupná telefonní služba d) Ostatní hlasové služby e) Pronájem okr uhů f) Služby přenosu dat g) Služby přístupu k síti Internet
od 6. 3. 2008 do 30. 9. 2008
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 6. 3. 2008 do 30. 9. 2008
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 26. 3. 2007
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
od 26. 3. 2007 do 30. 9. 2008
- činnost technických poradců v oblasti ochrany majetku a osob, informací a utajovaných informací
od 3. 10. 2003 do 30. 9. 2008
- ubytovací služby
od 3. 10. 2003 do 30. 9. 2008
- realitní činnost
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- poskytování telekomunikačních služeb
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- činnost technických poradců v oblasti telekomunikací
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- činnost technicých poradců v oblasti výpočetní techniky
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- činnost technických poradců v oblasti výstavby
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- zprostředkování služeb
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- projektování elektrických zařízení
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 11. 3. 2002 do 30. 9. 2008
- zprostředkování obchodu
od 14. 11. 2001 do 30. 9. 2008
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2019
- Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 30. dubna 2019 zúčastněnými společnostmi - ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053, IČO 264 70 411, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a ČEZ Prodej, a.s. , se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO 272 32 433, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společnost ČEZ ICT Services, a. s. nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu přešla na nástupnickou společnost ČEZ Prodej, a.s.
od 1. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 7. 2014 do 13. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 1. 7. 2014 do 13. 1. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 5
od 1. 10. 2008
- Obchodní společnost ČEZnet, a.s. se sloučila s obchodní společností ČEZData, s.r.o., se sídlem Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 38, IČ 271 51 417 jako zanikající společností. Na obchodní společnost ČEZnet, a.s. přešlo jmění zanikající společnosti ČEZDa ta, s.r.o.
od 6. 3. 2006 do 4. 5. 2006
- Jediný akcionář společnosti ČEZnet, a.s., tj. společnost ČEZ, a. s., učinil v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.2006 toto rozhodnut í: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 125.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 125 ( slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na oficiálním trhu, 3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí), 4) bere na vědomí, že: - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 10.2.2006 vypracován znalecký posudek znalce Ing. Lukáše Křístka, MBA, bytem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky u Prahy, a to pod číslem 19/01/2006 (dále je n "znalecký posudek"), - shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4926/2005-7 ze dne 19.12.2005, které nabylo právní moci dne 12.1.2006, - představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, která obsahuje zdůvodnění hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), důvody upisování akcií nepeněžitým vk ladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a  tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány , budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 45274649, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle d oporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představe nstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou movité věci a nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí tvořené vybranými komunikačními aktivy - tj. hmotný komunikační majetek zahr nující komunikační hardware, komunikační rozvaděče, přepínače, routery, paměťové jednotky, stolní a přenosné komunikační přístroje, prezentační techniku, monitory a jiná periferní zařízení, komunikační kabeláž a její příslušenství s tím, že kompletní polo žkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v přílohách 4, 5, 6 a 7 znaleckého posudku; - celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku činí částku 125.000.000,-Kč (slovy: jedno sto dvacet pět milionů korun českých); - struktura nepeněžitého vkladu (s uvedením hodnot jednotlivých strukturálních součástí) je následující: a) hardware v celkovém počtu 39 položek v celkové výši Kč 11.471.620,-Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc šest set dvacet korun českých), b) inventáře v celkovém počtu 4 položek v celkové výši Kč 505.192,-Kč (slovy: pět set pět tisíc jedno sto devadesát dvě koruny české), c) nemovitosti v celkovém počtu 20 položek v celkové výši Kč 36.563.850,-Kč (slovy: třicet šest milionů pět set šedesát tři tisíce osm set padesát korun českých); nemovitosti jsou představovány telefonními kabelovými přípojkami, jakož i metalickými a opti ckými kabely a sdělovacími zařízeními a jedná se o stavby, které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, d) stroje v celkovém počtu 100 položek v celkové výši Kč 76.459.338,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů čtyři sta padesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých); - na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 125 (slovy: jednostodvacetpět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu, akcie nebudou kótovány na oficiálním t rhu; 10) s přihlédnutím ke skutečnosti, že hodnota nepeněžitého vkladu se rovná celkové jmenovité hodnotě akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, a s přihlédnutím k obsahu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, konstatuje, že rozdíl me zi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, nevzniká; 11) ve smyslu ustanovení §204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, 12) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti ČEZ, a.s. na adres e Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, takto: - movité věci: předáním těchto věcí společnosti, - nemovitosti nezapisované do katastru nemovitostí: uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností, 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.895.000.000,-Kč (slovy: jednu miliardu osm set devadesát pět milionů korun českých).
od 23. 2. 2005
- Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 28.1.2005 všech 1.000 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti.
od 26. 1. 2005 do 23. 2. 2005
- Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 13.1.2005 o: a) zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) vydání 1.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; c) upsání a splacení všech akcií peněžitým vkladem; d) určení, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému (předem ur čenému) zájemci; e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že všechny akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 120 00, ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem následující m po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej o sobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez v yužití přednostního práva bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez přednostního práva je vždy shodný s jejich jmenovitou hodnotou a činí vždy částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč; f) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen 100% emisního kursu upsaných akcií splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií; g) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku upisovatel splatí emisní kurs akcií na účet společnosti č. 354544xxxx, který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet z a účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; h) tom, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.770.000.000,- Kč.
od 20. 8. 2003
- Jediný akcionář společnosti upsal smlouvou o upsání akcií ze dne 14.7.2003 všech 458 kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000000,- Kč, o něž byl zvýšen základní kapitál společnosti.
od 30. 6. 2003 do 20. 8. 2003
- - Jediný akcionář ČEZ, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 26. 5. 2003 o: a) zvýšení základního kapitálu navrhovatele o částku 458.000.000,-Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; b) vydání 458 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu, na zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. b/ obchodního zákoníku; c) upsání a splacení všech akcií nepeněžitým vkladem; d) určení, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. d/ obchodního zákoníku nabídnuty jedinému akcionáři jako určitému, předem určenému zájemci; e) stanovení ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku, že veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle navrhovatele, na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, PSČ: 12000, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs činí částku 1.000.000,-Kč na jednu akcii; f) určení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h/ obchodního zákoníku předmětem nepeněžitého vkladu jsou: i) nemovitosti, a to: 1) budova domu čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1507; stavební pozemek parcelní č. 1507 "zastavěná plocha a nádvoří"; jiná stavba bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2), způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 - dvorní trakt o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích s plochou střechou, s obloukovými světlíky (fit centrum, technické provozy, podzemní garáže o šestnácti stáních); stavební pozemek parcelní č. 1508/2 "zastavěná plocha a nádvoří"; včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; 2) budova domu čp. 454 (část obce Nové Město / Praha 2) způsob využití "jiná stavba" na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1; stavební pozemek parcelní č. 1699/1 "zastavěná plocha a nádvoří"; stavební pozemek parcelní č. 1699/2 "zastavěná plocha a nádvoří"; včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, zapsáno na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; 3) pozemek parcelní č. 38/2 "ostatní plocha"; včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsaný na listu vlastnictví č. 3375 pro katastrální území Srní u Hlinska, obec Hlinsko; 4) pozemek parcelní č. 124/4 "ostatní plocha", způsob využití "jiná plocha"; pozemek parcelní č. 124/5 "trvalý travní porost"; včetně veškerého zákonného příslušenství, zapsáno na listu vlastnictví č. 246 pro katastrální území Čechtín, obec Čechtín; ii) nemovitosti, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí - liniové stavby zemních a vzdušných vedení, ostatní stavby nepojmenované; iii) telekomunikační majetek movitý - zejména radioreléové stanice telekomunikační a faxové přístroje, PC; iv) movité věci - vnitřní vybavení budovy čp. 1866 (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1507, vnitřní vybavení jiné stavby bez čp/če (část obce Nové Město / Praha 2) na stavebním pozemku parcelní č. 1508/2 a vnitřní vybavení budovy čp.454 na stavebním pozemku parcelní č. 1699/1, jež jsou zapsány na listu vlastnictví č. 84 pro katastrální území Nové Město, obec Praha; s tím, že komplexní položkové vymezení celého nepeněžitého vkladu je uvedeno v příloze č. 2 společného znaleckého posudku ze dne 17.3.2003 vypracovaného znalci Ing. Jiřím Brejchou pod č. 560-13/2003 a Ing. Miroslavem Kolářem pod č. 3670-65/2003, kteří byli jmenování usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.3.2003 č.j. Nc 4108/2003-5. celková výše ocenění nepeněžitého vkladu podle společného znaleckého posudku činí částku 458.146.100,- Kč. na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 458 kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, majících listinnou podobu; g) určení, že v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku bude rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 146.100,- Kč použit na tvorbu rezervního fondu; h) schválení podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem; i) stanovení, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f/ obchodního zákoníku je upisovatel povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií v sídle jediného akcionáře takto: i) nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí; ii) movité věci předáním těchto věcí společnosti; iii) ostatní nemovitosti (nezapisované do katastru nemovitostí) uzavřením písemné smlouvy o vkladu těchto nemovitostí se společností; j) tím. že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 770.000.000,- Kč.
od 17. 3. 2003 do 7. 5. 2003
- Jediný akcionář společnosti, ČEZ, a.s. se sídlem v Praze 4, Duhová 2, IČ: 45274649, rozhodl dne 29.1.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1) Zvyšuje se základní kapitál o částku 190.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obch. zák. s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 190 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, znějících na jméno a majících listinnou podobu. 3) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem. 4) Podmínky pro výkon přednostního práva k upisování akcií jsou následující: a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 20 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva o přednostním právu dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. a sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři, b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč připadá podíl ve výši 190/122 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie, c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,- Kč, emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,- Kč, 5) Představenstvo společnosti je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, že ji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo ji předá osobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí, 6) Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 7) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s. se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, 8) Pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti ČEZnet, a.s., na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1866/5, ve lhůtě 14 dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií nebo ode dne, kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonat přednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu vzdal, přičemž rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí 1.000.000,- Kč na jednu akcii, 9) Určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 10) 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, 11) Emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 278949xxxx, vedený u Komerční banky, a.s., který byl ve smyslu ust. § 204 odst. 2 obch. zák. založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) Celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 312.000.000,- Kč.
od 17. 4. 2002 do 7. 5. 2003
- Jediný akcionář společnosti MOONSTONE, a.s., tj. společnost ČEZ, a.s. zastoupený na základě plné moci Ing. Jaroslavem Jandou, rozhodl v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady takto:   1) zvyšuje základní kapitál o částku 120.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,   2) v souladu s ustnovením §203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 120 (slovy: jednostodvacet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000-Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu,   3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, konstatuje, že jediný akcionář má ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat 120 (slovy: jednostodvacet kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem, přičemž ve smyslu § 203 ost. 2 písm. c) a § 204a odst. 2 obchodního zákoníku určuje následující podmínky pro výkon tohoto přednostního práva: a) přednostní právo může být vykonáno v sídle společnosti,na adrese Praha 1, Jumgmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti akcionáři předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen doručením uvedeného návrhu smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc informace představenstva o přednostním právu dle ustanovení 204a odst. 2 obchodního zákoníku a sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři, b) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) je možné upsat 60 (slovy: šedesát) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), c) akcie upisované na základě přednostního práva jsou kmenové, znějí na jméno, mají listinnou podobu, jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), emisní kurs jedné akcie je 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých),   5) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204a odst. 2 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku a současně tuto informaci akcionáři oznámit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 4 písm. a) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, představenstvo tuto informaci akcionáři oznámí tak, že ji buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla nebo jí předá osobně proti písemnému potvrzení o jejím převzetí   6) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,   7) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že akcie, které neboudou uspány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmanova 29/35, PSČ 111 48, IČ: 45274649,   8) ve smyslu ustanovení §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že pokud všechny nebo některé akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, lze tyto akcie (tj. akcie upisované bez využití přednostního práva) upsat v sídle společnosti, na adrese Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ: 111 48, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - určitému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitému zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro využití přednostního práva na upisování akcií ode dne, kdy se jediný akcionář (popř. jiná osoba oprávněná vykonat přednostní právo) svého přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu vzdal, přičemž, rozhodující je ta z uvedených skutečností, která nastala dříve; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli - určitému zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií: emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii,   9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení §204 odst. 5 předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny,   10) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií,   11) v souladu s ustanovením §203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č.275868xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. pro platební styk v Komerční bance, a.s., popř. na účet č.27-5868xxxx, vedený u Komerční banky, a.s. pro platební styk z jiné banky, který byl ve smyslu ustanovení §204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu,   12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 122.000.000,-Kč (slovy: jednostodvacetdvamiliony korun českých).
od 14. 11. 2001 do 7. 5. 2003
- Společnost byla založena jednorázově, bez veřejné nabídky akcií, dne 28. března 2001.
Kapitál
od 4. 5. 2006
Základní kapitál 1 895 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 2. 2005 do 4. 5. 2006
Základní kapitál 1 770 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 8. 2003 do 23. 2. 2005
Základní kapitál 770 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 5. 2003 do 20. 8. 2003
Základní kapitál 312 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2002 do 7. 5. 2003
Základní kapitál 122 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 11. 2001 do 13. 5. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 895 v listinné podobě.
od 23. 2. 2005 do 4. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 770.
od 23. 2. 2005 do 4. 5. 2006
v listinné podobě
od 20. 8. 2003 do 23. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 770.
od 20. 8. 2003 do 23. 2. 2005
v listinné podobě
od 7. 5. 2003 do 20. 8. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 312.
od 7. 5. 2003 do 20. 8. 2003
v listinné podobě
od 13. 5. 2002 do 7. 5. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 122.
od 13. 5. 2002 do 7. 5. 2003
v listinné podobě
od 14. 11. 2001 do 13. 5. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 14. 11. 2001 do 13. 5. 2002
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 15. 10. 2020
Ing. PETR BUREŠ - Místopředseda představenstva
Praha - Černý Most, Bratří Venclíků, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 9. 2020
den vzniku funkce: 1. 9. 2020
od 3. 4. 2019 do 15. 10. 2020
Ing. RADIM SLADKOVSKÝ - Místopředseda představenstva
Sulice - Nechánice, Džbánka, PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 5. 2016 - 31. 8. 2020
den vzniku funkce: 1. 12. 2017 - 31. 8. 2020
od 26. 6. 2018
Ing. VÍTĚZSLAV BOGAČ - Předseda představenstva
Průhonice, Na Michovkách II, PSČ 252 43
den vzniku členství: 2. 3. 2018
den vzniku funkce: 2. 3. 2018
od 9. 12. 2017 do 3. 4. 2019
Ing. RADIM SLADKOVSKÝ - Místopředseda představenstva
Praha - Modřany, Vorařská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016
den vzniku funkce: 1. 12. 2017
od 19. 5. 2017
Ing. LUBOŠ CHLÁDEK - Člen představenstva
Psáry, Ve Stráži, PSČ 252 44
den vzniku členství: 1. 4. 2017
den vzniku funkce: 1. 4. 2017
od 16. 6. 2016 do 9. 12. 2017
Ing. RADIM SLADKOVSKÝ - Člen představenstva
Praha - Modřany, Vorařská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 5. 2016
od 15. 6. 2016 do 16. 6. 2016
ONDŘEJ DVOŘÁK - místopředseda představenstva
Říčany - Voděrádky, V Dolích, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 11. 2012 - 31. 5. 2016
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 31. 5. 2016
od 13. 1. 2015 do 16. 6. 2016
JAN CENKR - člen představenstva
Praha - Újezd nad Lesy, Onšovecká, PSČ 190 16
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 30. 4. 2016
od 1. 7. 2014 do 9. 12. 2017
Ing. ONDŘEJ JAROŠ - místopředseda představenstva
Praha - Háje, Jurkovičova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 12. 2013 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2013 - 30. 11. 2017
od 1. 7. 2014 do 9. 12. 2017
-
od 19. 1. 2014 do 15. 6. 2016
ONDŘEJ DVOŘÁK - místopředseda představenstva
Praha - Vokovice, K lánu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 11. 2012
den vzniku funkce: 3. 12. 2012
od 22. 5. 2013 do 26. 8. 2017
MILAN DORKO - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 30. 4. 2017
od 22. 5. 2013 do 26. 6. 2018
VÍTĚZSLAV BOGAČ - předseda představenstva
Průhonice, Na Michovkách II, PSČ 252 43
den vzniku členství: 1. 3. 2013 - 1. 3. 2018
den vzniku funkce: 1. 3. 2013 - 1. 3. 2018
od 12. 4. 2013 do 19. 1. 2014
ONDŘEJ DVOŘÁK - místopředseda představenstva
Praha - Vokovice, K lánu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 11. 2012
den vzniku funkce: 3. 12. 2012
od 19. 3. 2013 do 12. 4. 2013
ONDŘEJ DVOŘÁK - místopředseda představenstva
Praha - Vokovice, K lánu, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 3. 12. 2012 - 1. 11. 2012
od 9. 5. 2012 do 19. 3. 2013
Mgr. Kamil Čermák - předseda představenstva
Praha 7, Ovenecká 27, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 2. 2012 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 27. 2. 2012 - 31. 1. 2012
od 9. 11. 2009 do 3. 9. 2012
Ing. Zita Šepelová - místopředseda představenstva
Praha 6, Čistovická 1700/62, PSČ 163 00
den vzniku členství: 16. 9. 2009 - 4. 5. 2012
den vzniku funkce: 8. 10. 2009 - 4. 5. 2012
od 19. 3. 2009 do 19. 3. 2009
Ing. Ondřej Jaroš - člen představenstva
Praha 4, Podjavorinské 1596/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008
den vzniku funkce: 4. 3. 2009
od 19. 3. 2009 do 1. 7. 2014
Ing. Ondřej Jaroš - místopředseda představenstva
Praha 4, Podjavorinské 1596/2, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 10. 2008 - 1. 12. 2013
den vzniku funkce: 4. 3. 2009 - 1. 12. 2013
od 30. 9. 2008 do 19. 3. 2009
Ing. Ondřej Jaroš - člen představenstva
Praha 4, Valentova 1744/4, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 1. 10. 2008
od 22. 8. 2007 do 22. 5. 2013
Milan Dorko - člen představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách 1819, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 8. 2007 - 1. 9. 2012
od 26. 3. 2007 do 26. 3. 2007
Jaroslav Suk - místopředseda představenstva
Louny, Kpt. Nálepky 2241, PSČ 440 01
den vzniku členství: 21. 12. 2006 - 28. 2. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2006 - 28. 2. 2007
od 26. 3. 2007 do 22. 8. 2007
Daniel Rous - člen představenstva
České Budějovice, Netolická 1180/10, PSČ 370 05
den vzniku členství: 21. 12. 2006 - 31. 7. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2006 - 31. 7. 2007
od 26. 3. 2007 do 9. 11. 2009
Monika Matějová - místopředseda představenstva
Šenov, Morušová 662, PSČ 739 34
den vzniku členství: 7. 3. 2007 - 31. 8. 2009
den vzniku funkce: 7. 3. 2007 - 31. 8. 2009
od 26. 3. 2007 do 9. 5. 2012
Kamil Čermák - předseda představenstva
Praha 7, Ovenecká 27, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 12. 2006 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 21. 12. 2006 - 31. 1. 2012
od 2. 4. 2005 do 26. 3. 2007
Ing. Jiří Prouza - člen představenstva
Květnice, Šťavelová 164, PSČ 250 84
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
od 11. 3. 2002 do 2. 4. 2005
Ing. Jiří Prouza - člen představenstva
Praha 5, Spojařů 1253, PSČ 156 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001
den vzniku funkce: 20. 12. 2001
od 11. 3. 2002 do 26. 3. 2007
Ing. Antonín Kalda - předseda představenstva
Praha 4, Pod Vrstevnicí 1527/14, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
od 11. 3. 2002 do 26. 3. 2007
Ing. Miroslav Zápotocký - místopředseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Revoluční 472, PSČ 278 01
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
od 3. 1. 2002 do 11. 3. 2002
Ing. Jan Čapoun - místopředseda představenstva
Praha 10, Jetelová 2858/5, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 14. 11. 2001 - 20. 12. 2001
od 14. 11. 2001 do 3. 1. 2002
Ing. Jan Čepoun - místopředseda představenstva
Praha 10, Jetelová 2858/5, PSČ 106 00
den vzniku funkce: 14. 11. 2001
od 14. 11. 2001 do 11. 3. 2002
Ing. Josef Michut - předseda představenstva
Praha 9, Ivančická 582, PSČ 199 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2001
od 14. 11. 2001 do 11. 3. 2002
JUDr. Božena Růžičková - člen představenstva
Praha 4 - Michle, U Botiče 1390/3, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2001
od 1. 7. 2014
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.
od 14. 11. 2001 do 1. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva, nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva
Dozorčí rada
od 5. 4. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
den vzniku členství: 2. 5. 2017
den vzniku funkce: 2. 5. 2017
od 26. 8. 2017
Ing. TOMÁŠ FUKS - předseda dozorčí rady
Praha - Vršovice, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 2. 5. 2017
den vzniku funkce: 2. 5. 2017
od 26. 8. 2017 do 5. 4. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 5. 2017
den vzniku funkce: 2. 5. 2017
od 19. 5. 2017
JUDr. MICHAELA CHALOUPKOVÁ, MBA - Člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Bzenecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 23. 2. 2017
den vzniku funkce: 23. 2. 2017
od 6. 8. 2015 do 19. 5. 2017
JUDr. MICHAELA CHALOUPKOVÁ, MBA - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Bzenecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 20. 2. 2012 - 20. 2. 2017
od 28. 6. 2013 do 13. 1. 2015
RADOMÍR KUČERA - člen dozorčí rady
Líté - Spankov, , PSČ 331 52
den vzniku členství: 20. 4. 2011 - 31. 12. 2014
od 22. 5. 2013 do 13. 1. 2015
MICHAL CERINA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Nusle, Pod lázní, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 4. 2013 - 31. 12. 2014
od 3. 9. 2012 do 1. 7. 2014
Ing. Václav Špáňa, MBA - člen dozorčí rady
Statenice, Zelená, PSČ 252 62
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 31. 12. 2013
od 3. 9. 2012 do 26. 8. 2017
Ing. Tomáš Fuks - předseda dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 1. 5. 2017
den vzniku funkce: 24. 5. 2012 - 1. 5. 2017
od 3. 9. 2012 do 26. 8. 2017
Ing. Martin Novák, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha 10, Nad Kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 5. 2012 - 1. 5. 2017
den vzniku funkce: 24. 5. 2012 - 1. 5. 2017
od 9. 5. 2012 do 3. 9. 2012
Ing. Tomáš Fuks - předseda dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 101 00
den vzniku členství: 21. 3. 2012
den vzniku funkce: 21. 3. 2012
od 9. 5. 2012 do 6. 8. 2015
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA - člen dozorčí rady
Plzeň, Bzenecká 18, PSČ 323 00
den vzniku členství: 20. 2. 2012
od 10. 6. 2011 do 28. 6. 2013
Radomír Kučera - člen dozorčí rady
Spankov, , PSČ 331 52
den vzniku členství: 20. 4. 2011
od 9. 11. 2009 do 9. 5. 2012
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA - člen dozorčí rady
Plzeň, Bzenecká 18, PSČ 323 00
den vzniku členství: 22. 3. 2006
od 6. 3. 2008 do 3. 9. 2012
Ing. Ivan Lapin - místopředseda dozorčí rady
Ostrava, Volgogradská 2524/55
den vzniku členství: 1. 1. 2008 - 30. 4. 2012
den vzniku funkce: 12. 2. 2008 - 30. 4. 2012
od 6. 3. 2008 do 22. 5. 2013
Ing. Pavel Maxa - člen dozorčí rady
Praha 8 - Karlín, Křižíkova 23, PSČ 186 00
den vzniku členství: 1. 1. 2008 - 1. 4. 2013
od 7. 6. 2007 do 3. 9. 2012
Ing. Martin Novák - člen dozorčí rady
Praha 10, Nad Kapličkou 26/2335, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 5. 2007
od 26. 3. 2007 do 6. 3. 2008
Ing. Lubomír Procházka - člen dozorčí rady
Holohlavy, Luční 197, PSČ 503 03
den vzniku členství: 21. 12. 2006 - 31. 12. 2007
den vzniku funkce: 21. 12. 2006
od 26. 3. 2007 do 9. 5. 2012
Ing. Tomáš Fuks - předseda dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 101 00
den vzniku členství: 21. 12. 2006
den vzniku funkce: 21. 12. 2006
od 5. 6. 2006 do 7. 6. 2007
Ing. Richard Vidlička - člen dozorčí rady
Šestajovice, Na Výsluní 561, PSČ 250 92
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 30. 4. 2007
od 5. 6. 2006 do 6. 3. 2008
Ing. Lubomír Štěpán - místopředseda dozorčí rady
Hradec Králové, Tř. Edvarda Beneše 1431, PSČ 500 12
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 31. 12. 2007
den vzniku funkce: 26. 4. 2006 - 31. 12. 2007
od 5. 6. 2006 do 9. 11. 2009
Mgr. Michaela Hrobská - člen dozorčí rady
Plzeň, Bzenecká 18, PSČ 323 00
den vzniku členství: 22. 3. 2006
od 5. 6. 2006 do 10. 6. 2011
Lucie Kajzrová, DiS - člen dozorčí rady
Kladno, Děčínská 3222, PSČ 272 01
den vzniku členství: 19. 4. 2006 - 20. 4. 2011
od 3. 2. 2005 do 15. 11. 2005
Ing. Libor Kičmer, MBA - člen dozorčí rady
Doubravice, 76, PSČ 370 06
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 31. 8. 2005
od 3. 2. 2005 do 15. 11. 2005
Ing. František Řeřucha - člen dozorčí rady
Moravský Krumlov, Pionýrská 529
den vzniku členství: 14. 6. 2004 - 31. 8. 2005
od 3. 2. 2005 do 5. 6. 2006
Ing. Milan Nidl, MBA - místopředseda dozorčí rady
Most, V Sadech 1728, PSČ 434 01
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 22. 3. 2006
den vzniku funkce: 23. 9. 2004 - 22. 3. 2006
od 3. 2. 2005 do 26. 3. 2007
Ing. Tomáš Fuks - předseda dozorčí rady
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
den vzniku funkce: 23. 9. 2004 - 20. 12. 2006
od 3. 10. 2003 do 3. 2. 2005
Ing. Milan Nidl, MBA - člen
Most, V Sadech 1728, PSČ 434 01
den vzniku členství: 19. 6. 2003
od 26. 2. 2003 do 3. 10. 2003
Ing. Tomáš Pleskač - člen
Třebíč, Hladíkova 1176, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 19. 6. 2003
od 26. 2. 2003 do 3. 2. 2005
Ing. Tomáš Fuks - místopředseda
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001
den vzniku funkce: 23. 1. 2002 - 23. 9. 2004
od 11. 3. 2002 do 26. 2. 2003
Tomáš Pleskač - člen
Třebíč, Hladíkova 1176, PSČ 674 01
den vzniku členství: 20. 12. 2001
den vzniku funkce: 20. 12. 2001
od 11. 3. 2002 do 26. 2. 2003
Ing. Tomáš Fuks - člen
Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001
den vzniku funkce: 20. 12. 2001
od 11. 3. 2002 do 3. 2. 2005
Ing. Pavel Klika - předseda
Perštejn, Slunečná 168
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 14. 6. 2004
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 14. 6. 2004
od 11. 3. 2002 do 3. 2. 2005
Ing. Karel Pavlík - člen
Přelouč, Náměstí 17. Listopadu 1232, PSČ 535 01
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 14. 6. 2004
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 14. 6. 2004
od 11. 3. 2002 do 15. 11. 2005
Mgr. Ilona Melčová - člen
Praha 10, Trhanovské náměstí 1018/11, PSČ 102 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 31. 8. 2005
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 31. 8. 2005
od 11. 3. 2002 do 26. 3. 2007
Ing. Vladimír Bílek - člen
Praha 9, Hálova 46, PSČ 190 00
den vzniku členství: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
den vzniku funkce: 20. 12. 2001 - 20. 12. 2006
od 14. 11. 2001 do 11. 3. 2002
Ing. Vladislav Hauptvogel - člen
Praha 4, Svojšovická 2837, PSČ 141 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2001
od 14. 11. 2001 do 11. 3. 2002
Ing. Ján Ivan - člen
Roztoky u Prahy, Haškova 1006, PSČ 252 63
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2001
od 14. 11. 2001 do 11. 3. 2002
Ing. Libuše Látalová - člen
Praha 7, Milady Horákové 9, PSČ 170 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2001
Akcionáři
od 31. 8. 2013
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 17. 3. 2003 do 31. 8. 2013
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 14. 11. 2001 do 17. 3. 2003
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 1, Jungmannova 35/29, PSČ 111 48
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 693,80 Kč
ČSOB 2 693,80 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 701,80 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 744,71 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+2
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

0
+
-
3.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

0
+
-
4.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-1
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-3
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services